Limbažu Valsts ģimnāzijā – ikgadējās sarunas par vēlmēm un iespējām

Karjeas bildes 2024

Limbažu Valsts ģimnāzijas absolvents Dāvids Helvijs Francs (no labās), kurš vairākus gadus pavadījis profesionālajā dienestā Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos, ar puišiem pārrunā viņu attieksmi gan pret profesionālo, gan valsts aizsardzības dienestu

Ceturtdienas vakarā Limbažu Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēni, arī daļa devītklasnieku skolas zālē tikās ar dažādu jomu speciālistiem, lai uzklausītu viņu pieredzi un ieteikumus, pārdomātu savas vēlmes un iespējas.

Pirmoreiz šāda veida sarunas, kad jaunieši nevis noklausās visiem kopīgu priekšlasījumu, bet nelielās grupiņās pie galdiņiem itin omulīgā gaisotnē var apspriesties un iztaujāt tieši to speciālistu, par kura jomu viņiem ir lielākā interese, ģimnāzijā norisinājās 2020.gada februārī. Toreiz tas visiem tik ļoti iepatikās, ka nebija šaubu  - nākamgad jārīko atkal. Taču tad sākās kovidlaiks un tas atkal pienāca vien pērn, kad paši skolēni rosināja – vajag!

Izraugoties pasākuma viesus, tiek uzklausīti jauniešu ieteikumi, arī domāts, lai būtu jomu dažādība, pievērsta uzmanība aktualitātēm.- Tāpēc šogad nolēmām, ka noteikti jāaicina kāds militārās jomas pārstāvis. Vairāk nekā iepriekš bija to, kuri vēlējās, lai ciemos aicinām arhitektu. Vēlamo profesiju saraksts bija ļoti plašs,- pastāstīja ģimnāzijas karjeras konsultante Ieva Ratniece. Protams, pēc tam jāskatās, kur jauniešu kārotos sarunbiedrus atrast. – Esam ļoti pateicīgi visiem, kuri mūsu aicinājumam atsaucās, - teic I.Ratniece. Uz pasākumu aicinātais Valsts policijas Rietumvidzemes iecirkņa priekšnieks, jurists Jānis Goba atbildējis, ka sarunai ar jauniešiem laiks ir jāatrod, citādāk būt nedrīkst. Viņš bija viens no daudzveidīgā ciemiņu devītnieka. Lūk, pārējie. Aktieris Agris Krapivņickis, vecmāte, SIA Limbažu slimnīca valdes locekle Liene Česle, fiziķis, bijušais Ropažu vidusskolas direktors, bet tagad SIA Breweries īpašnieks un alus iekārtu tehnologs Juris Cinītis, programmētāja Estere Šverna, arhitekte Agnese Lāce, IT speciālists Jason Bunch, kurš studējis ASV, bet tagad dzīvo mūspusē, uzņēmuma Ignitis Renewables Latvia vadītāja Baiba Lāce. Jāprecizē, ka šis uzņēmums Baltijas valstīs un Polijā attīsta atjaunojamās enerģijas projektus. Un vēl viesu pulkā bija ģimnāzijas savējais – pašu absolvents Dāvids Helvijs Francs, kurš beidzis Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju, astoņus gadus pavadījis profesionālajā dienestā Latvijas bruņotajos spēkos un arī tagad strādā šajā jomā, gan saistītā ar uzņēmējdarbību. Šobrīd viņš biznesa augstskolā Turība apgūst profesionālā maģistra programmu Uzņēmējdarbības vadība. 

Karjeas bildes 2024 1

Valsts policijas Rietumvidzemes iecirkņa priekšnieks Jānis Goba sarunā ar ģimnāzistiem uzsvēra, ka varbūt nākotnē ar kādu no viņiem satiksies vienā darbā

Ceturtdien Limbažu Valsts ģimnāzijā notika ikgadējais karjeras sarunu vakars, kurā jauniešiem bija iespēja tikties ar dažādu jomu speciālistiem. Iepriekš viņi bija atsūtījuši vizītkartes, pastāstot par savu izglītības un darba pieredzi, arī vaļaspriekiem. Tās izlasot, skolēni varēja izvēlēties, ar kuriem trim ekspertiem pasākumā gribētu aprunāties. Katrs no jauniešiem varēja pieteikties trim sarunām. Ģimnāzijas direktore Gunta Lāce pirms tikšanās sākuma rēķināja – ja pirmoreiz uz šādu pasākumu skolēns atnāk, mācoties 9.klasē, tad līdz 12.klases absolvēšanai viņam tiek pat 12 atklātas sarunas ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Tas var palīdzēt izvēlēties savu ceļu. Starp citu, pēc pērngada tikšanās vairāki absolventi, vairāk uzzinājuši par studijām Kultūras akadēmijā, uzvēlējās šo augstskolu, savukārt pāris puišu, aprunājušies ar mērnieku, ģeomātikas maģistru, nolēma studēt šo jomu.

Karjeas bildes 2024 2

Iesākot pasākumu, uz ko jaunieši bija ieradušies kuplā skaitā, ģimnāzijas direktore priecājās gan par viņu ieinteresētību, gan viesu atsaucību, atrodot laiku, lai tiktos ar skolēniem. Ciemiņi tika lūgti vēlreiz īsi iepazīstināt ar sevi, un tad – aiziet! Zāle iezumējās kā bišu spiets, jo vienlaikus sākās sarunāšanās pie deviņiem galdiņiem. Pēc pusstundas ieskanējās zvans, vēstot, ka jāgatavojas jaunam raundam un jauniešiem jādodas iepazīties, uzklausīt un iztaujāt nākamo ciemiņu. Pēc pirmās pusstundas uz jautru aktivitāti visus uzaicināja aktieris Agris Krapivņickis, lai skolēni kļūtu vēl mundrāki, turētu ausis un acis vaļā. Prāts būtu atvērts. 

Karjeas bildes 2024 3

Pēc intensīvām gandrīz divu stundu sarunām, kas nudien paskrēja pārsteidzoši ātri, bija pienācis brīdis teikt paldies ekspertiem par izturību.- Laikam jau visu vajag beigt tad, kad vēl mazliet gribas turpināt,- pajokoja G.Lāce. Un arī pēc oficiālā noslēguma jaunieši vēl apstāja viesus, lai kaut ko pajautātu gluži individuāli. Skolēni tika arī aicināti uz lapiņām uzrakstīt kādu atziņu, ko šajā pasākumā guvuši. Daudzi bija izteikušies lakoniski – ļoti patika. Kāds bija atzinis, ka sarunas palīdzēja sakārtot galvu, deva vielu pārdomām, idejas, kas varētu noderēt nākotnē, ļāva sašaurināt vēlmju loku līdz konkrētam virzienam. Galvenais – lai pats esi apmierināts!

Karjeas bildes 2024 4

SIA Limbažu slimnīca valdes locekle Liene Česle, kura sevi pasākumā pieteica kā vecmāti pēc sirds un pārliecības, pēc sarunām ar skolēniem sacīja, ka centusies viņiem plašāk izstāstīt, ko sevī ietver medicīna.- Jutu, ka daudziem ir interese, bet nav skaidras izpratnes, ko tas nozīmē. Daudz kas redzēts filmās, taču dzīvē ir citādāk,- viņa sacīja. Skolēni atsaucīgi uzņēmuši aicinājumu atnākt uz slimnīcu, lai tās klīnisko vidi iepazītu no iekšpuses, būtu blakus mediķiem. L.Česle teica, ka viņai ir liels prieks par mūspuses jauniešiem, kuri izvēlējušies medicīnas jomu un nāk praksē uz Limbažu slimnīcu.- Ir gandarījums, ja pēc prakses meitene uzsver, ka pārliecinājusies – šī tiešām ir viņas vieta, viņas aicinājums. L.Česle atzina, ka ģimnāzijas izraudzītais tikšanās veids ir ļoti veiksmīgs, jaunieši iepazīst ciemiņa pieredzi, viņa dzīves gājumu. Par ļoti vērtīgu šo vakaru atzina ģimnāzijas devītklasniece Estere Liniņa.- Es jau ilgāku laiku domāju, ka vēlos kļūt par vecmāti. Tā kā man ļoti paveicās, ka šoreiz bija iespēja ar viņu tikties. Pēc sarunas sapratu, ka tiešām varētu izvēlēties šo virzienu. Divpadsmitklasnieks Krišs Cepurnieks bija aprunājies ar uzņēmēju Juri Cinīti un programmētāju Esteri Švernu. Pašu vairāk saista inženierzinātnes, arī fizika. Sarunbiedri gan tieši par to nav runājuši.- Taču mācīties par dzīvi vienmēr noder,- apcerīgi sprieda abiturients un piebilda, ka no sarunām sev paņēmis atziņu – dzīve būs neparedzama, bet jāiet uz priekšu. 

Karjeas bildes 2024 5

Ģimnāzistu saruna ar Juri Cinīti

               Ģimnāzijas absolvents, kurš tagad saistīts ar militāro jomu, Dāvids Helvijs Francs sacīja, ka vēlējies paplašināt savu sarunbiedru redzesloku un arī uzsvērt, cik dažādas izvēles dzīve piedāvā, arī nesaistītas ar karjeru. Ir vērts visas pieņemt, jo tās tomēr var palīdzēt gan darba jomā, gan veido mūs kā personības. Viņš atcerējās savu skolas laiku, kad tāpat rīkotas tikšanās ar absolventiem, kuri stāstīja par savu dzīves ceļu.-  Šādas individuālas sarunas kā šovakar ir vēl labāks formāts, jo var izvēlēties tās nozares sarunbiedru, kas tieši tevi interesē. Mums vairāk bija pasākumi, kad visi tikāmies ar vienu cilvēku. Un pašam Dāvidam Helvijam tieši šāda tikšanās savulaik bija pirmais klikšķis, lai sāktu domāt par militāro karjeru.- Vairs neatceros, kas bija ciemos uzaicinātais cilvēks, bet prātā palika viens viņa teikums – militārajā jomā nekad nekļūsi miljonārs, bet ir citas dzīves vērtības, ko tur gūsi un varēsi piepildīt. Un tas sasaucās ar to, kā esmu audzināts, ar patriotiskajiem pasākumiem, kas notika ģimnāzijā,- atcerējās Dāvids Helvijs. Tā militārā joma kļuvusi par vienu no variantiem, ko varētu izvēlēties pēc 12. klases. Izšķiroša pēc tam bijusi ģimnāzijā rīkotā tikšanās ar absolventu Aleksi Ozoliņu, kurš stāstījis par mācībām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Tad jau sapratis – jā, tas varētu būt arī mans ceļš.- Es gan tagad sarunā uzsvēru arī grūtības, kas ir šajā jomā, lai jauniešiem būtu iespējami daudz informācijas, ko pārdomāt un izvērtēt. Lēmums jāpieņem katram pašam…

Karjeas bildes 2024 6Karjeas bildes 2024 7Karjeas bildes 2024 8

Karjeas bildes 2024 9

Saruna ar Agnesi Lāci un Esteri Švernu

Ekspertu novēlējumi jauniešiem:

 • Nav vārda nevaru, ir tikai negribu! (Agris Krapivņickis)
 • No kļūdām nevajag baidīties, no tām jāmācās. Svarīgi ir kļūdas nepieļaut atkārtoti!  (Baiba Lāce)
 • Pēc iespējas teikt “jā” visam, ko dzīve piespēlē. (Dāvids Helvijs Francs)
 • Skolā iemācies mācīties, nevis zināt! Vēl jaunībā jāiemācās grūti strādāt, tad tā jaunība gan būs kā sēja, bet labību varēsi pļaut visu mūžu. (Juris Cinītis)
 • Nekad nepadoties, meklē labākos, ātrākos, radošākos risinājumus. (Jānis Goba)
 • Aizrautību dzīvē un darbā. Mīli to, ko dari. Esi tā pārmaiņa, ko vēlies redzēt pasaulē. (Liene Česle)
 • Dari ro, kas tevi aizrauj, un esi pacietīgs. Tas radīs neskaitāmus vēlamus rezultātus – gan darbā, gan tādus, kas veido tevi kā personību. (Agnese Lāce)

 

Lailas Paegles teksts un foto

Karjeas bildes 2024 10

Pārpublicēts no 27.02.2024.

Karjeras nedēļa

1 karjea

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu izvēlētajā nozarē.  Karjeras nedēļas mērķis ir aktualizēt savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas profesionālās dzīves veidošanā. Katru gadu Karjeras nedēļa veltīta citam tematam (piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, uzņēmējspēju izzināšanai, u.c.). Šogad Karjeras nedēļa tiek organizēta jau 11. reizi.

Mērķauditorija:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei; 
 • profesionālās izglītības iestāžu skolu jaunieši - arodskolu, profesionālo vidusskolu, mūzikas un mākslas vidusskolu, koledžu audzēkņi, profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un citu tehnikumu audzēkņi;
 • jauniešu vecāki, radinieki un skolotāji, jaunatnes lietu speciālisti, karjeras konsultanti, nacionālie un reģionālie mediji, politikas veidotāji un sabiedrība kopumā.

Karjeras nedēļā 2022. gadā vairāk nekā 3300 pasākumos visā Latvijā iesaistījušies vairāk nekā 110 000 skolēni; kopumā desmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 16 000 pasākumu, kuros piedalījušies vairāk nekā 840 000 skolēnu.

Vairāk par Karjeras nedēļu: https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela

Šogad Karjeras nedēļā ar nosaukumu “Tavs prasmju portfelis” tiks akcentēta prasmju pilnveide, caur dažādām aktivitātēm tiks iepazīstot un atklājot dzīvei un karjerai noderīgas prasmes (katrai dienai sava prasmju grupa - caurviju, starppersonu/personīgās, IT, profesionālās prasmes). Tiks organizēta tiešsaistes lekcija par konkurētspējīgām prasmēm, IT eksāmens, sagatavots profesionālās izglītības programmu saraksts u.c. palīgmateriāli un aktivitātes. Savukārt izglītības iestādes tiek aicinātas īstenot aktivitātes – saliedēšanās spēles, līderības treniņus, tehnikumu absolventu vizītes skolās, u.c. veicinoši pasākumi, kas skolēnos raisītu interesi turpmākās karjeras veidošanā. 

Eiropas Komisija 2023. gadu ir pasludinājusi par Eiropas Prasmju gadu (European Year of Skills), un Latvijā to koordinē VIAA. Arī Karjeras nedēļa ir daļa no Eiropas Prasmju gada pasākumiem.

Vairāk par Eiropas Prasmju gadu: https://www.viaa.gov.lv/lv/eiropas-prasmju-gads

LVĢ PKK Ieva Ratniece

2 karjera

RTU piedāvājums nākotnes inženieriem

RTU piedāvājums nākotnes inženieriem

sssd.jpg

Foto: Ieva Čīka/LETA

RTU nākotnes inženieriem uzsāk jauno 2023./24.mācību gada sezonu 30. septembrī RTU atklāj jaunu klātienes sestdienu tikšanās ciklu vidusskolēniem!
Vienu sestdienu mēnesī vidusskolēni aicināti uz īpašām nākotnes inženieru nodarbībām. Viņiem būs iespēja katru mēnesi iepazīt kādu RTU fakultāti un inženierzinātņu virzienu. Nodarbības notiks katru mēnesi citā RTU fakultātē.

Pirmā sestdienas nodarbība 30.septembrī RTU Ķīpsalas pilsētiņas RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Zunda krastmala 10, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1048 (ieeja pa rotējošām durvīm, kur būs norāde).

Sestdienas programma:
Plkst. 10.00–11.30 “Kas ir mākslīgais intelekts?” lekciju lasīs fakultātes profesore Alla Anohina-Naumeca
Plkst. 11.30–13.00 DITF fakultātes studentu pašpārvaldes organizēti praktiskie uzdevumi un dažādas aktivitātes “Tīrasiņu DITFs”

Ieeja pasākumā bez maksas, iepriekš reģistrējoties.

Reģistrēties šeit: https://forms.office.com/e/e1u7k8TtSf

Absolvents Ingus Rūķis – Atpakaļ uz skolu

rukis

     Ceturtdien pie Limbažu Valsts ģimnāzijas vienpadsimtklasniekiem viesojās kādreizējās Limbažu 1.vidusskolas absolvents, programmētājs un AS Mapon direktors Ingus Rūķis. Pamanījis aicinājumu piedalīties Eiropas Komisijas atbalstītajā akcijā Atpakaļ uz skolu, viņš pats pieteicās apmeklēt savu kādreizējo mācību iestādi un padalīties ar jauniešiem atziņās.

     Jau skolas laikā viņš apzinājās, ka vēlas nākotni saistīt ar datoriem. Tagad, skolēnu auditorijai rādot vidusskolas sekmju izrakstu un stāstot par Latvijas Universitātē iegūto izglītību līdz pat datorzinātņu maģistram, likumsakarības saskatāmas visnotaļ skaidri.- Man superveicies ar skolotājiem!- sacīja Ingus. Informātikas pasniedzējs Modris Jirgensons viņā saskatīja talantu, motivēja, ļāva izpausties un piedalīties dažādās programmēšanas sacensībās. Vidusskolas laikā tapa arī Klaviermeistars – klaviatūras trenažieris, ar ko apgūt rakstīšanu ar visiem 10 pirkstiem. Viena no skolniecēm atcerējās, ka jaunākajās klasēs to izmantojuši arī tagadējie skolēni un pēc tam sacentušies ātrrakstīšanā.

     Klases audzinātāja Mārīte Grīne pamatskolā ielikusi spēcīgus fizikas pamatus, tāpat var vien apbrīnot absolūti superīgā daudzu priekšmetu skolotāja Ulda Umuļa spēju likt audzēkņiem domāt. Angļu valodā novērtējams tas, ka bija iespēja mācīties pie ārvalstu pasniedzējiem. Latviešu valodā un literatūrā atzīmes gan Ingum nebija tik augstas kā eksaktajos priekšmetos, tomēr absolvents atzina, ka viņā tomēr ir ielikta vēlme un motivācija kopt valodu. Vidusskolā liels lasītājs neesot bijis, bet vēlāk bijuši periodi, kad lasīts aptuveni 20 grāmatu gadā. – Jāatrod tas, kas patiešām interesē. Tad lasīšana ir pat ļoti aizraujoša! – viņš ieteica un aicināja jauniešus nepārsteigties ar secinājumu, ka atsevišķas skolā mācītās lietas nekad dzīvē nebūs vajadzīgas. – Pat ja šobrīd tā šķiet, parunāsim pēc 10 gadiem. Tad tā būs cita saruna! Pateicoties vidusskolas vācu valodas zināšanām, viņš pats svētdienā būdams Vācijā, sazvanījis autoservisu, kurā varētu nomainīt pēkšņi plīsušu riepu.

     Vēl viesis pauda atziņu, ka daudz var panākt ar neatlaidību, centību, apņemšanos un motivāciju. Tādējādi iespējams apgūt pat to, kas it kā nepadodas. Viņš pats 30 gadu jubilejā nopircis ģitāru, bet tā pa īstam to apguvis tikai tagad, kad nolēmis tam intensīvi veltīt laiku. Tālab apmeklējis arī kursus. – Nevajag baidīties meklēt palīdzību, - viņš mudināja. Balstoties uz paša pieredzi, aicināja jauniešus ieklausīties vecākos, bet lēmumus attiecībā uz izglītību un darbu pieņemt pašiem. Šajā ziņā vērtīgi ir Nodarbinātības valsts aģentūras organizētie nodarbinātības pasākumi skolēniem. Pats, vasaras brīvlaikā kopā ar tēti izvadājot piena produktus, sapratis, ka par krāvēju būt nevēlas.

     Domājot, ko, mācoties vidusskolā darītu citādi, viņš, iespējams, izmantotu iespēju piedalīties skolēnu apmaiņas programmās. Ingus ir superlaimīgs, kādā skolā ir mācījies, un, visticamāk ietu to pašu ceļu, jo ļoti patīk savs darbs, katru rītu uz to dodas ar prieku.

     Jaunieši izmantoja iespēju Ingum uzdot jautājumus gan par AS Mapon darbu, gan ģitārspēli. Limbažu Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante Ieva Ratniece atzina, ka šī tikšanās bijusi iedvesmojoša un motivējoša un katrs būs guvis kādu atziņu. Tikmēr jau jūnijā Ingus kā AS Mapon direktors uzstāsies citas auditorijas priekšā – proti, piedalīsies Latvijas lielākajā vadītāju konferencē EBIT, kur dalīsies pārdomās par introvertumu un ekstravertumu darba vidē. Pats esot pārliecināts introverts. – Kad biju programmētājs, strādāju ar datoriem. Tie dara precīzi, ko viņiem liec. Bet piespiest cilvēku izdarīt to, ko gribi, ir daudz grūtāk nekā varētu šķist, - tā arī ir viena no vadītāja lomā gūtajām atziņām.

 

Ievas Ozolas teksts un foto

Pārpublicēts no 2023.gada 31.maija Vidzemes laikraksta Limbažu novadam “Auseklis”

Ēnu diena 2023

enudiena

Šogad 5. aprīlī notiks ilgi gaidītā Junior Achievement Latvia rīkotā karjeras izglītības programma skolēniem “Ēnu diena”.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. 

No 7. marta pieteikšanos vakancēm uzsāks skolēni, potenciālie Ēnotāji. Ēnu diena ir skolēnu pieprasītākā Junior Achievement programma un katru gadu ēnot vēlas doties vairāki tūkstoši skolēnu visā Latvijā. 

Norises datumi:

7. – 13. marts Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

14. – 16. marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā laikā nevar skolēni pieteikties uz vakancēm.

17. – 20. marts Pieteikšanās 2.kārta – noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

21. – 23. marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.

24. – 27. marts Pieteikšanās trešā kārta – noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

28. – 30. marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.

31. marts Nejaušais Ēnotājs* – skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

Visa jaunākā informācija par programmu Ēnu diena atrodama portālā www.enudiena.lv

LVĢ pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

STUDĒ TUVĀK MĀJĀM!

8.februārī Limbažu Valsts ģimnāzijā tikties ar 11.,12.klašu skolēniem bija ieradušās pārstāves no RTU Cēsu studiju un zinātnes centra, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes filiāle Vidzemē. Projektu vadītāja Rita Bībere informēja, ka centrs sniedz kvalitatīvu tehnisko augstāko izglītību Vidzemes reģionā, kas balstīta uz kopējo RTU kvalitātes politiku.

Studente Arnita Zariņa iesaistīja vidusskolēnus aktivitātē “Torņa būvēšana”. Par augstāk uzbūvēto torni skolēni tika iepriecināti ar pārsteiguma balviņām – stresa mazināšanas bumbas un jo- jo.

karjea rtu

Stāstā par Leo skolēni uzzināja, kā TORNIS ir palīdzējis tikt līdz sapņu piepildījumam.

TORNIS ir virziens uz studiju programmas izvēli, virziens uz izaugsmi, mērķi un katra iespējām nākotnē.

Piedāvātās studiju programmas:

 • uzņēmējdarbība un vadīšana;
 • datorsistēmas;
 • adaptronika

Studējot RTU, ir iespēja piedalīties prakses mobilitātē Erasmus+, kas ir lieliska iespēja gūt starptautisku pieredzi un zināšanas, iegūt jaunus draugus un iepazīt dažādas kultūras.

RTU Cēsu filiālē studentiem ne tikai ir iespēja, bet pasniedzēji aktīvi rosina studentus apmeklēt dažāda formāta pasākumus – biznesa konferences, atvērtās lekcijas, radošās darbnīcas, kas tiek rīkotas gan Cēsīs, gan tuvākajās pilsētās. Tā ir iespēja ne tikai uzzināt ko jaunu un gūt iedvesmu, bet arī iepazīt jaunus cilvēkus, iespējams, potenciālos darba devējus, kolēģus vai biznesa partnerus.

karjea rtu2

STUNDA ŪDENSSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

LVĢ PKK Ieva Ratniece 31. janvārī piedalījās vebinārā par ŪDENI – apsaimniekošanu, biznesu, pētniecību un, protams, nozari kā karjeras mērķi. Ar informāciju dalījās Sandis Dejus – biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija “izpilddirektors, Jānis Zviedris – CLEANTECH LATVIA valdes priekšsēdētājs, Jānis Rubulis – Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas vadošais pētnieks.

               Ko mēs pirmo meklējam uz citām planētām?

               Kur tika būvētas pirmās apdzīvotās vietas?

               Vai šo varētu saražot bez ūdens?

               Vai šajā pilsētā varētu dzīvot cilvēki, ja tur nebūtu ūdens?

               Kurš ir svarīgākais cilvēks pilsētā?

ŪDENSSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 084142

Tiekoties ar skolēniem karjeras stundās, iepazīstināšu, kur gūt papildus iespaidus, ko var iegūt, strādājot ūdenssaimniecības nozarē? Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par šo nozari, piesakieties uz individuālajām karjeras konsultācijām!

LVĢ PKK Ieva Ratniece

Studijas un atbalsts studijām

2023. gada 2. februārī mūsu skolā uz tikšanos ar 11.klašu un 12.b,c klašu skolēniem bija ieradies LU vēstures un filozofijas fakultātes pirmā kursa students Egīls Kļuss. 

Saruna tika iesākta ar erudīcijas jautājumu: “Kura vēsturiska persona ir dzimusi Limbažos? Viņš bija fotogrāfs un gaišreģis, reizēm dēvēts arī par latviešu Nostradamu, viņš pareģoja Latvijas preses karalienes Emīlijas Benjamiņas nāvi trūkumā un aukstumā.”

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 083559

Pareizo atbildi zināja un balvā “Rokasgrāmatu pret dezinformāciju” saņēma 11.b klases skolēns Māris Kristaps Strazdiņš.

Tikšanās mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar iespējām, kādas sniedz studijas Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē, kā arī iepazīstināt ar Vītola fondu un tā iespējām, kādas tas sniedz studējošiem, lai tie varētu pilnvērtīgi studēt.

Egīls Kļuss ir arī Studentu Padomes deputāts. Viņš pastāstīja par organizācijas darbību – par pasākumiem, kas stiprina fakultātes kultūras dzīvi. Studijas – iespējas, domāšana, mājīga gaisotne. Uzsvēra, ka svarīga ir personība, ne tik daudz profesija. Absolvējot šo fakultāti, paveras plašas iespējas darbam – ārlietu dienestā, starptautiskajās komunikācijās, Saeimā, analītiskais speciālists utt.

Interesanti bija klausīties par studenta vaļaspriekiem un hobijiem – vēsturisko mēbeļu restaurēšana, vinila plašu un seno grāmatu kolekcionēšana. “Ja atradīsiet savu hobiju, pavērsies plašāks dzīves ceļš. Darbs vai hobijs?”

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 083715

Sarunas noslēgumā skolai tika uzdāvināta Raivja Zeltīta grāmata “Par nacionālu valsti”.

“Latvija ir katrs no mums. Ik dienu mēs veidojam stāstu par Latvijas vēsturi, šodienu un nākotni. Šo stāstu sadzird, saredz, sajūt, pārstāsta tālāk mūsu ģimenes locekļi, draugi, paziņas, uzņēmēji, ierēdņi, vietējie un ārvalstu žurnālisti, valstsvīri, ārvalstu sūtņi, kā arī citi cilvēki, par kuru eksistenci paši varbūt pat nenojaušam. Stāsts nesākas pirmdienas rītā un nebeidzas piektdienas pēcpusdienā pēc darba laika beigām, jo mēs turpinām to stāstīt ar savu komunikāciju, uzvedību un rīcību sociālajos medijos, sarunās ar draugiem un paziņām, saziņā ar ārvalstu kolēģiem, medijiem, sadarbības partneriem.” (“Rokasgrāmata pret dezinformāciju”)

LVĢ PKK Ieva Ratniece

KARJERAS IESPĒJU KOLĀŽA

2023. gada janvārī 7.a un 8.a klases skolēni veidoja savu karjeras iespēju kolāžu. Uzdevums bija pilnveidot skolēnu karjeras iespēju pētīšanas prasmes, attīstīt skolēnu spēju pielietot vizualizēšanas paņēmienus karjeras iespēju atspoguļošanā.

Ar projektīvo metodi, kas ir radošā darba izteiksmes veids, skolēni atklāja savu priekšstatu par karjeras iespējām, par profesiju profiliem, par tautsaimniecības nozarēm, ietverot arī sekmīgai darbībai nepieciešamo zināšanu, prasmju, attieksmju un vērtību attēlus.

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 083005

7.a klases skolēnu veidotās karjeras iespēju kolāžas

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 083201

8.a klases skolēnu veidotās karjeras iespēju kolāžas

LVĢ PKK Ieva Ratniece

Ikgadējā Karjeras nedēļā aicinās jauniešus atklāt savas uzņēmējspējas

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisināsies Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus - diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus. Aicinām sekot līdzi Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

VIAA KN2022 1920x1080px 1

Papildu informācija:

Lelde Bukovska

Karjeras nedēļas 2022

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 28247515

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Alise Devjatajeva

Valsts izglītības attīstības aģentūras

Vecākā informācijas speciāliste (sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem)

+371 67785462 (mob. +371 22008908)

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.