Mācību ekskursija

MĀCĪBU EKSKURSIJA

     24.septembrī LVĢ pedagogs karjeras konsultants I.Ratniece, 12.a klases audzinātāja E.Zuševica un 12.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Klausījāmies un aktīvi darbojāmies LU Karjeras centra piedāvātajā seminārā “Karjeras izvēle”. Vecāko klašu skolēniem aktuāls ir jautājums par nākotnes izglītības, profesijas un karjeras izvēli. Bieži vien jaunieši ir apjukuši par šiem jautājumiem un neizprot – kā saprast, kādas izvēles veikt sava karjeras ceļa veidošanā un neizprot, pēc kādiem principiem vadīties, lai veiksmīgi izvēlētos savu profesionālo karjeru.

1.jpg

     Semināra vadītāja, Mg.Sc.Soc. LU Karjeras centra karjeras konsultante, izaugsmes veicinātāja Dace Siliņa sniedza gan teorētiskas zināšanas par karjeras izvēles ceļu nākotnē, gan ar praktiskiem uzdevumiem rosināja jauniešus domāt, meklēt un atrast atbildes uz aktuālajiem karjeras izvēles jautājumiem.

2.jpg 3.jpg

               Kāda ir veiksmīgas karjeras izvēles formula? (Skolēnu asociācijas)

 • “PRIEKS, LAIKS, NAUDA.”
 • “Aktuālās profesijas nākotnē!”
 • “Profesijas izvēle – padziļināta izpēte – prakse.”
 • “Saprast to, kas dzīvē ir vērtīgs, kas Tevi interesē, kas padodas vislabāk – iegūt informāciju par studiju iespējām.”
 1. Veido vīziju!
 2. Maģiskais trijnieks! GRIBU, VARU, VAJAG
 3. Sāc ar izpēti!

4.jpg

     Ekskursiju turpinājām RSU Anatomijas muzejā, kur mūs laipni uzņēma ekskursijas vadītāja un skelets Jānis Teodors Lukstiņš. Skelets ir pirmais brīvprātīgais cilvēka ķermeņa novēlējums Anatomijas muzejam un viens no retajiem preparātiem, par kura sākotnējo īpašnieku ir kas zināms.

6

     RSU Anatomijas muzejs ir neparasts muzejs ar vēsturisku kolekciju un mūsdienīgu pieeju. Muzeja pamatā ir pirmā anatomijas mācību kolekcija Latvijā, kas izveidota anatomikumā 20.gs. 20.-30.gados. Atrazdamās anatomikumā, kolekcija ir bijusi neatņemama Latvijas ārstu izglītības daļa 100 gadu garumā. Ņemot vērā to, ka daži 12.klases skolēni arī ir nosprauduši mērķi profesionālo karjeru veidot medicīnas jomā, iespējams, ka arī viņu izglītošanās būs saistīta ar šo unikālo kolekciju. Pašlaik muzejs ir atvērts visiem. Ikviens ir aicināts ieskatīties tajā, ko parasti redz tikai anatoms vai ķirurgs, un iepazīt cilvēku ķermeņu dažādību. Skeleti, embriji, kauli, ķermeņa daļas un orgāni – to uzbūve un variācijas slimībā un veselībā. Te viss ir pa īstam.

7.jpg

LVĢ PKK Ieva Ratniece

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ekrānuzņēmums 2021-09-14 205427.jpg

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

               Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.359 grozījumiem par SAM 8.3.5., projekta darbības īstenošanas laiks tiek pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim.

Limbažu Valsts ģimnāzija realizē ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – skolas dzīves aktualitātēm un to atspoguļojumam var sekot līdzi skolas mājaslapā - https://www.limbazugimnazija.lv/karjera.

               Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

               Karjera ir viens no galvenajiem elementiem, kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Veiksmīga karjera dod cilvēkam iespēju īstenot viņa spējas un intereses personīgajā, profesionālajā un sociālajā ziņā.

               Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process.

               Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

               Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā, sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

               Projekta ietvaros plānots:

 • turpināt individualizētu karjeras atbalstu atbilstoši izglītojamā interesēm un vajadzībām;
 • nodrošināt individuālas un grupu karjeras konsultācijas izglītojamiem;
 • piedāvāt karjeras informāciju un veicināt karjeras izglītības tālāku integrāciju mācību saturā;
 • paplašināt sadarbību un darbu ar skolēnu vecākiem;
 • akcentēt mūžizglītības ideju, karjeras vadības prasmju attīstības iespējas visa mūža garumā.

Skolēniem pieejamais atbalsts:

 • individuālās karjeras konsultācijas klātienē vai attālināti;
 • pieejama informācija gan par turpmāko izglītības iestādi, gan par iecerēto profesiju, atbilstoši skolēnu vajadzībām un interesēm;
 • pieejama aktuāla informācija par interesantiem piedāvājumiem un iesaistes iespējām dažādos ar karjeras izglītību saistītos pasākumos;
 • testi par karjeras izvēli, personību, interesēm.

Ekrānuzņēmums 2021-09-14 205335.jpg

Limbažu Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants:
Ieva Ratniece 
102.B kab.

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes vēstnešiem

1

Karjeras izglītība attālinātajā mācību procesa laikā. 

      Nemainīgi, jau vairāku gadu garumā, viena no populārākajām augstskolām Latvijā ir Rīgas Stradiņa universitāte. Arī šajā mācību gadā Limbažu Valsts ģimnāzijas 12.klašu audzēkņi ir izrādījuši interesi par šo augstskolu, tāpēc 24.martā notika tiešsaistes tikšanās ar augstskolas vēstnešiem.

   Izglītojamie tikās ar Aleksu un Limbažu 3.vidusskolas absolventu Egīlu, kuri iepazīstināja ar RSU fakultātēm un studiju programmām, budžeta vietām, nepieciešamajiem centralizētajiem eksāmeniem, studiju organizāciju, studentu sabiedrisko dzīvi. RSU ir 9160 studenti, no kuriem 2338 ir ārvalstu studenti no 55 valstīm.

     Egīls stāstīja par savu pieredzi studējot, par atšķirībām starp skolēnu un studentu, mācīšanās procesa atšķirībām, uzsverot, ka būs lielāka brīvība, bet arī lielāka atbildība, kas prasīs lielākas koncentrēšanās spējas un prasmi plānot savu laiku. Tika uzsvērtas izglītības priekšrocības un norādīts, ka cilvēki ar augstāko izglītību ir labāk atalgoti, ir sociāli aktīvāki un dzīvespriecīgāki.

    Egīls un Aleksa ir apmierināti ar savu karjeras izvēli un izteica cerību tikties ar mūsu skolas absolventiem kā studentiem RSU nākamajā mācību gadā.

   Šāda tikšanās dod jauniešiem priekšstatu par izglītības iespējām. Dažkārt ir grūti izvēlēties turpmāko izglītības virzienu, tāpēc jāizmanto jebkura iespēja paplašināt informācijas klāstu, jo, to prasmīgi analizējot, var veiksmīgāk izlemt par savu nākotnes profesiju.

https://karjerastests.rsu.lv/

https://www.rsu.lv/pamatstudiju-programmas

https://www.rsu.lv/uznemsanas-statistika-2020

2 34  

Limbažu Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

Karjeras diena televīzijas platformā “Tava klase”

karjera

Karjeras diena televīzijas platformā “Tava klase” - par ceļu no skolā iegūtajām zināšanām līdz profesijai

Sākot ar 19. februāri izglītības TV platforma “Tava klase” septiņas piektdienas piedāvā “Karjeras dienu” - neformālas sarunas visas dienas garumā ar visdažādāko nozaru pārstāvjiem, kuri ar savu profesionālo darbošanos iedvesmo un aizrauj. Raidījumu mērķis ir palīdzēt skolas vecuma bērniem un jauniešiem ieraudzīt veidu, kā skolā gūto pieredzi un zināšanas izmantot, meklējot ceļu profesijā.

“Karjeras dienas” ēters ir sadalīts vairākos sarunu blokos, atbilstoši skolēnu vecuma grupām: 1.-3. klase; 4.-6.klase; 7.-9.klase; 10.-12.klase. Katrai klašu grupai paredzētās sarunas brīvā stilā vadīs Izglītības un zinātnes ministrijas moderatori, kas uzturēs gan nepiespiestu atmosfēru, gan rūpēsies, lai tiktu atklāta katras profesijas esence. Jau turpmākajos raidījumos IZM parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš iepazīstina ar tehnoloģiju un medicīnas jomām, iztaujājot “Riga TechGirls” līdzdibinātāju Annu Andersoni, Baltic 3D vadītāju Didzi Deju un jauno ārstu Kārli Rāceni.

Starp sarunu blokiem paredzētas TV nodarbības, kas ļaus skatītājiem pārslēgt uzmanību un atpūsties - gan padziedāt, gan izkustēties, sportojot vai dejojot.

Katras piektdienas noslēdzošo epizodi “Vecāku stunda” vada psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs. Raidījuma vadītājs kopā ar programmas viesiem – attiecību veidošanas un izglītības ekspertiem – skaidros iespējamās problēmsituācijas, kas ģimenēs rodas saistībā ar attālinātajām norisēm darbā, mācībās un sadzīvē. “Vecāku stunda” veidota sadarbībā ar portālu mammamuntetiem.lv

“Karjeras diena” virszemes TV apraidē būs skatāma televīzijas kanālā ReTV no 19.februāra, piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.00.


Avots –
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/karjeras-diena-televizijas-platforma-tava-klase-par-celu-no-skola-iegutajam-zinasanam-lidz-profesijai  

SARUNAS PAR KARJERU

SARUNAS PAR KARJERU

       Limbažu Valsts ģimnāzijā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros 7. līdz 12. klašu skolēni var saņemt karjeras konsultācijas. Ņemot vērā, ka skolēni šobrīd mācās attālināti, arī karjeras jautājumi šobrīd tiek integrēti attālināto mācību darbā, taču pēc nepieciešamības attālināti tiek organizētas gan grupu karjeras konsultācijas, gan individuālās karjeras konsultācijas.

Ieva.jpg

        Pēc sarunas ar 12.a klases skolēniem, var secināt, jaunieši saprot, ka no tā, ko viņi dara šodien, ir atkarīga viņu nākotne. Viņi apzinās savas stiprās puses un jomas, kurās gribētu strādāt. Ar laiku intereses mainās, interešu loks samazinās, un ir jāizvēlas tā joma, kurā gribētu attīstīties.
       Šobrīd mūsu skolas jaunieši grib saistīt savu dzīvi ar medicīnu, psiholoģiju, ekonomiku, arhitektūru, pedagoģiju, aizsardzības jomu, elektroniku vai informācijas tehnoloģijām. Viņi uzskata, ka šīs nozares mūsdienās ir aktuālas, lai kļūtu par labiem speciālistiem. Papildus apmeklē kursus, seminārus, Jauno Profesionāļu skolu, skatās dažādus sižetus, kā arī lasa rakstus par interesējošām tēmām. Agrāk bija novērojams liels informācijas trūkums, bet mūsdienās informācijas ir tik daudz, ka grūti izvērtēt svarīgo un mazsvarīgo. Izvēli ietekmē vienaudži un klasesbiedri, sabiedrības un modes tendences, vecāki un ģimenes ieteikumi, paša skolēna priekšstati un pieredze.
       Cilvēka dzīve un darbs ir izaicinājums, prasme šīs abas lietas sabalansēt – lieliska māka un māksla. Kādreiz profesiju bija mazāk un tās bija vienkāršākas: visiem bija skaidrs, ko dara pārdevēji vai skolotāji. Šobrīd klāt ir nākušas daudzas jaunas, piemēram, izaugsmes treneri, robotikas inženieri, reitterapeits, digitālais arheologs, kriptovalūtas speciālists u.c., turklāt profesijas ir kļuvušas arī sarežģītākas.
      Skolēni, domājot par dzīves svarīgākajām vērtībām, min finansiālu drošību, nodarbošanās daudzveidību, lai varētu dažādi izpausties, lai dzīve neliktos vienmuļa, nozīmīgs ir arī laiks, ko veltīt sevis pilnveidošanai, attīstībai, kā arī atpūtai.
     Pēc Pasaules Ekonomikas foruma ziņojuma, darba devēji potenciālajos darbiniekos visaugstāk vērtē tādas prasmes, kā, piemēram, kompleksu problēmu risināšanu, kritisko domāšanu, kreativitāti, emocionālo inteliģenci.
      Kas ir veiksmīgas karjeras sākums? Vai tās ir domas vai izlasīta rokasgrāmata un citu cilvēku pieredzes analīze? Visticamāk, tas ir personisks atzinums, ka ir laiks rīkoties, lai uzlabotu savu dzīvi un sasniegtu profesionālo piepildījumu – ideālus kolēģus, sapņu darbu un vēlamo atalgojumu. Tomēr, lai to realizētu, ir jāiegulda liels darbs un enerģija.

Limbažu Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece