Sasniegumi olimpiādēs

SVEICAM OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJUS!

PALDIES AUDZĒKŅIEM UN SKOLOTĀJIEM PAR IEINTERESĒTĪBU UN IEGULDĪTO DARBU!

LIMBAŽU NOVADA MACĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES 2021./2022. M.G..

 

Vārds, uzvārds 

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

Rebeka Annemarija Rebaine

12.a

Angļu valoda

3. vieta

Andrew Ellis Doxsey

Latviešu valoda 3.vieta Velga Kalēja

Patriks Verners Kociņš 

12.a

Angļu valoda

Atzinība

Andrew Ellis Doxsey

Ringolds Reiziņš 

11.c

Angļu valoda

3. vieta

Andrew Ellis Doxsey

Ģeogrāfija 2.vieta Juris Zaķis

Eduards Krūmiņš 

9.a

Vēsture

2. vieta

Maija Tauriņa

Gustavs Bremmers

9.c

Vēsture

Atzinība

Maija Tauriņa

Fizika Atzinība Rūta Apiņa
Matemātika Atzinība Dita Voltere

Mareks Uzulēns

9.c

Vēsture

Atzinība

Maija Tauriņa

Matemātika 3.vieta Dita Voltere

Amanda Graudiņa

9.a

Vēsture

Atzinība

Maija Tauriņa

Vācu valoda 2.vieta Māra Lapiņa

Emīls Zeltiņš

12.a

Vēsture

3. vieta

Maija Tauriņa

Ģeogrāfija Atzinība Juris Zaķis

Eleonora Gulbe

12.b

Vēsture

Atzinība

Maija Tauriņa

Latviešu valoda 3.vieta Velga Kalēja
Sintija Almane 9.c Bioloģija Atzinība

Elīna Pētersone

Marks Raivo Lismanis 9.b Fizika Atzinība Rūta Apiņa
Arnis Pelšs 12. Latviešu valoda Atzinība Velga Kalēja
Mairita Volde 6.b Matemātika 3.vieta Ieva Rebaine
Kerija Kristena Kisļaka 7.a Matemātika 2.vieta Ieva Rebaine
Annija Joma 7.b Matemātika 1.vieta Ieva Rebaine
Estere Martinsone 8.a Matemātika Atzinība Dita Voltere
Miks Magone 10.a Ģeogrāfija Atzinība Juris Zaķis

 

 

Mācību sasniegumi 2018./ 2019. m.g. 

Mācību sasniegumi 2017./ 2018. m.g. 

Mācību sasniegumi 2016./ 2017. m.g.