Sasniegumi olimpiādēs

SVEICAM OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJUS!

PALDIES AUDZĒKŅIEM UN SKOLOTĀJIEM PAR IEINTERESĒTĪBU UN IEGULDĪTO DARBU!

LIMBAŽU, ALOJAS, SALACGRĪVAS NOVADU APVIENĪBAS MACĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES 2020./2021. M.G..

 

Vārds, uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

RINALDS KRAVAINIS

9.

Bioloģija

Atzinība

Elīna Pētersone

Ķīmija

Atzinība

Aivars Meinards

TERĒZE MOTTE-ŠTELCE

12.

Bioloģija

Atzinība

Guna Grigorjeva

LĪVA OZOLA

9.

Vēsture

3. vieta

Ija Puisāne

JĀNIS REINIS GRIŠKOITIS

12.

Vēstures

1.      vieta

Maija Tauriņa

Latviešu valoda un literatūra

Atzinība

Velga Kalēja

Matemātika

Atzinība

Rita Maksima

DIĀNA DMITRUKA

11.

Vēsture

3.      vieta

Maija Tauriņa

ERNESTS LELLIS

12.

Vēsture

Atzinība

Maija Tauriņa

Angļu valoda

Atzinība

Aiga Torima

MADARA JONELE

9.

Latviešu valoda un literatūra

1.      vieta

Zane Zvirgzdiņa

SINTIJA ALMANE

8.

Latviešu valoda un literatūra

Atzinība

Zane Zvirgzdiņa

UNDĪNA STAFECKA

8.

Latviešu valoda un literatūra

Atzinība

Zane Zvirgzdiņa

MĀRIS KRISTAPS STRAZDIŅŠ

9.

Fizika

3. vieta

Rūta Apiņa

KRISTĪNE ANNA GARKLĀVA

12.

Latviešu valoda un literatūra

1. vieta

Velga Kalēja

PĒTERIS ALKSNIS

12.

Latviešu valoda un literatūra

2. vieta

Velga Kalēja

ALISE ANNIJA DAUGULE

12.

Latviešu valoda un literatūra

3. vieta

Velga Kalēja

REBEKA ANNEMARIJA REBAINE

11.

Latviešu valoda un literatūra

Atzinība

Velga Kalēja

Bioloģija

Atzinība

Guna Grigorjeva

Angļu valoda

Atzinība

Aiga Torima

KATE ALISE MILLERE

11.

Angļu valoda

Atzinība

Aiga Torima

ILVARS KALNIŅŠ

9.

Matemātika

Atzinība

Gunta Lāce

RALFS ALEKSANDRS ŠŅORE

12.

Matemātika

Atzinība

Rita Maksima

KĀRLIS MARTINSONS

12.

Matemātika

Atzinība

Rita Maksima

EMĪLS ZELTIŅŠ

11.

Ģeogrāfija

2. vieta

Juris Zaķis

ARNIS PELŠS

11.

Ģeogrāfija

Atzinība

Juris Zaķis

RINGOLDS REIZIŅŠ

10.

Ģeogrāfija

Atzinība

Juris Zaķis

RITVARS GŪTMANIS

9.

Ķīmija

Atzinība

Guna Grigorjeva

LĪVA TAURIŅA

10.

Ķīmija

1. vieta

Guna Grigorjeva

KATRĪNA ŠŅORE

10.

Ķīmija

3. vieta

Guna Grigorjeva

JĀNIS KRŪMIŅŠ

10.

Ķīmija

Atzinība

Guna Grigorjeva

UNA RAIVA BĒRZIŅA

5.

Matemātika

1. vieta

Ieva Rebaine

KATE TIFĀNIJA SONDORE

5.

Matemātika

3. vieta

Ieva Rebaine

MAIRITA VOLDE

5.

Matemātika

Atzinība

Ieva Rebaine

EDUARDS DŪRENS

5.

Matemātika

Atzinība

Ieva Rebaine

ANNIJA JOMA

6.

Matemātika

1. vieta

Ieva Rebaine

EMĪLS DUBULTS

6.

Matemātika

3. vieta

Dita Voltere

KEILA ČUKURE

7.

Matemātika

Atzinība

Dita Voltere

ESTERE MARTINSONE

7.

Matemātika

Atzinība

Dita Voltere

 

 

Mācību sasniegumi 2018./ 2019. m.g. 

Mācību sasniegumi 2017./ 2018. m.g. 

Mācību sasniegumi 2016./ 2017. m.g.