Skolotāji 2023/2024. m.g.

Limbažu Valsts ģimnāzijas skolotāji

2023./2024. m. g

Skolotājs

Mācību priekšmets

Ābele Indra

sākumskolas skolotāja, sociālās zinības, teātra māksla

Ābola Ilze

latviešu valoda un literatūra

Aizupe Baiba

dabaszinības, vizuālā māksla

Andersone Ieva

Matemātika

Apiņa Rūta

fizika

Atslēga Laura

angļu valoda

Ažuks Igo

sports, sports un veselība

Balode Inese

sākumskolas skolotāja

Bērziņa Ieva

angļu valoda

Bērziņa Irēna

latviešu valoda un literatūra

Bērziņa Santa

sākumskolas skolotāja

Bērziņa Vēsma

dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas

Brakša Vita

latviešu valoda un literatūra, sociālās zinības

Cīrule Baiba

sociālās zinības

Doxsey Andrew Ellis

angļu valoda

Eglītis Raivis

sports

Everte Iveta

sākumskolas skolotāja, sociālās zinības

Gaigale Inga

latviešu valoda un literatūra

Gaugere Kristīne

sākumskolas skolotāja, matemātika

Graudiņa Lilita

atbalsta komanda

Grigorjeva Guna

ķīmija, bioloģija

Jevdokimova Vija

sociālās zinības

Jirgensone Agnese

sākumskolas skolotāja

Kalēja Velga

latviešu valoda un literatūra, publiskā uzstāšanās

Kalmača Sigita

matemātika

Kalniņa Zane

angļu valoda, publiskā uzstāšanās

Krapivņicka Ieva

logopēds

Ķirse Sandra

mūzika

Ķirsis Agris

sports, sports un veselība

Lāce Gunta

matemātika

Lapiņa Evija

sākumskolas skolotāja

Lenša Ginta

sports, sports un veselība

Lellis Ernests

vēsture

Maksima Rita

matemātika

Martinsone Lolita

krievu valoda

Miča Vēsma

sākumskolas skolotāja, sociālās zinības

Miklāva Laura

angļu valoda

Niedra Elīna

datorika, informātika

Ozola Vizbulīte

angļu valoda

Ozola Ieva

angļu valoda

Ozoliņa Rūta

matemātika

Ozoliņa Sandra

sākumskolas skolotāja, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla

Pētersone Elīna

datorika, informātika, bioloģija, veselība

Ratniece Ieva

sākumskolas skolotāja

Rebaine Ieva

matemātika

Rozenberga Viktorija

sākumskolas skolotāja

Rozīte-Lozberga Inga

sākumskolas skolotāja, matemātika

Rudzīte Gita

sākumskolas skolotāja

Rudzītis Dāvis

dizains un tehnoloģijas, digitālais dizains

Skrīvele Baiba

bioloģija, dabaszinības

Somere Inta

vācu valoda

Stāvere Eva

vizuālā māksla

Surnajevs Juris

matemātika

Students Dzintars

dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, programmēšana

Stūrīte Gundega

datorika, informātika

Tauriņa Maija

Latvijas un pasaules vēsture

Teko Ginta

sports, sports un veselība

Vaivare Inese

sociālās zinātnes

Vērdiņa Ilze

sākumskolas skolotāja, sociālās zinības

Vildere Liena

mūzika, kultūras pamati

Zaķe Inga

krievu valoda

Zaķis Juris

ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture, vēsture un sociālās zinātnes

Zvirgzdiņa Zane

latviešu valoda un literatūra