Skolotāji 2020./2021. m.g.

Limbažu Valsts ģimnāzijas skolotāji

2020. /2021. m.g.

Skolotājs

Mācību priekšmets

Laura Atslēga

 angļu valoda

Ilze Ābola

 latviešu valoda un literatūra

Igo Ažuks

 sports, sports un veselība

Rūta Apiņa

 fizika

Vēsma Bērziņa

 mājturība un tehnoloģijas, dizains un  tehnoloģijas, vizuālā māksla

Uldis Bušs

 informātika

Andrew Ellis Doxsey

 angļu valoda

Inga Gaigale

 latviešu valoda un literatūra

Guna Grigorjeva

 ķīmija, bioloģija

Māra Ieleja

 matemātika

Velga Kalēja

 latviešu valoda un literatūra, publiskā  uzstāšanās

Zane Kalniņa

 angļu valoda, latviešu valoda un literatūra,  publiskā uzstāšanās

Agris Ķirsis

 sports, sports un veselība

Gunta Lāce

 matemātika

Eva Stāvere

 vizuālā māksla

Leontīne Loce

 krievu valoda

Rita Maksima

 matemātika

Lolita Martinsone

 krievu valoda

Aivars Meinards

 ķīmija, bioloģija

Dita Voltere

 matemātika

Elīna Pētersone 

 bioloģija, informātika, datorika, veselība

Ija Puisāne

 Latvijas un pasaules vēsture

Inta Somere

 vācu valoda

Dzintars Students

 mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, programmēšana

Maija Tauriņa

 mūzika, Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības un vēsture

Aiga Torima

 angļu valoda

Uldis Umulis

 Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, politika, filozofija, vēsture un sociālās zinātnes, sociālās zinības

Krišjānis Baltauss

 angļu valoda, sociālas zinības

Dāvis Rudzītis

 dizains un tehnoloģijas, digitālais dizains

Ieva Bērziņa

 angļu valoda

Liena Vildere

 mūzika

Māra Lapiņa

 vācu valoda

Antra Jakovļeva 

 latviešu valoda un literatūra

Antra Kalniņa

 matemātika

Vizbulīte Ozola

 angļu valoda

Inga Zaķe

 krievu valoda

Juris Zaķis

 ģeogrāfija

Zane Zvirgzdiņa

 latviešu valoda un literatūra

Kristīne Gaugere

 matemātika, sākumskolas skolotāja

Inga Rozīte-Lozberga

 matemātika, sākumskolas skolotāja

Indra Ābele

 sociālās zinības, teātra māksla

Vēsma Miča

 sociālās zinības, sākumskolas skolotāja

Dace Liniņa

 sākumskolas skolotāja

Sandra Ozoliņa

 vizuālā māksla, sākumskolas skolotāja

Iveta Everte

 sociālās zinības, sākumskolas skolotāja

Vija Špona

 sākumskolas skolotāja

Ilze Vērdiņa

 sociālās zinības, sākumskolas skolotāja

Irēna Bērziņa

 latviešu valoda un literatūra

Gita Rudzīte

 sākumskolas skolotāja, bibliotekāre

Liena Vildere

 mūzika

Vita Brakša

 latviešu valoda un literatūra, sociālas zinības

Ginta Lenša

 sports

Baiba Cīrule

 sociālais pedagogs

Ginta Teko

 sports

Gundega Stūrīte

 datorika, informātika

Baiba Aizupe

 dabaszinības

Sandra Ķirse

 mūzika

Vija Jevdokimova

 direktora vietnieks izglītības jomā, krievu valoda

Ieva Rebaine

 matemātika

Evija Lapiņa

 pagarinātās dienas grupas skolotāja

Inese Balode

 pagarinātās dienas grupas skolotāja

Ieva Krapivņicka

 logopēds

Ineta Podziņa

 pedagoga palīgs

Elīna Strazdiņa

 sociālais pedagogs

Ilona Vāle

 bibliotekāre