Skolas vēsture

Limbažu vidusskola, tagad Limbažu novada ģimnāzija, tika atvērta 1918. gada rudenī. Par skolas pārzini tika iecelts Ludis Bērziņš. 1920. gada oktobrī skola ieguva Limbažu Valsts vidusskolas statusu. Šis gads tiek uzskatīts par vidusskolas dibināšanas gadu.
Pirmo reizi Limbažu vēsturē vidējo izglītību savā dzimtajā pilsētā un valodā ieguva 33 abiturienti.
1930. gadā Limbažu valsts vidusskola kļuva par Limbažu Valsts ģimnāziju.
Mācības notika divās ēkās - Skolas ielas ēkā, un Rīgas ielas ēkā.
1939. gada 10. decembrī skola ieguva savu simbolu - karogu, kurš izgatavots pēc zīmēšanas skolotāja, mākslinieka Rūdolfa Pētersona meta.

Picture1

Skolas iela 4 (tagad Klostera iela)

Picture2

Līdz 1998. gadam Rīgas ielā 2 mācījās vakarskolēni.

 

Skolas karogu cauri laikam saglabājis skolas darbvedis Kārlis Jansons.
Kopš 1998. gada skolā 10. decembrī atzīmē karoga dzimšanas dienu.

Picture3     Picture4

 

1944./45. mācību gadā darbu uzsāka Limbažu vidusskola.

Picture5 K. Jansons
1955. gadā skola ieguva jaunu nosaukumu - Limbažu 1. vidusskola, jo tika atvērta Limbažu 2. vidusskola ar krievu mācību valodu.
1961./62. m.g. vidusskolai pievieno Limbažu 1. septiņgadīgo skolu.
2011. gada 1. oktobrī Limbažu 1. vidusskola tika reorganizēta - izveidota Limbažu sākumskola (1.-6. klasei) un Limbažu novada ģimnāzija.

Picture6

1959. gads
jaunā skolas ēka Rīgas ielā 30

 (7.-12. klasei). Skola turpina darbību 2 ēkās (kādreizējās 1. un 2. vidusskolas telpās).

Picture7

1972. gads
Limbažu 1. vidusskola uzsāk darbu jaunajās telpās Rīgas ielā 28

2012. gada novembrī tika atklāta pāreja.
2014. gada 30. maijā Limbažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā tika iesvētīts Limbažu novada ģimnāzijas vēsturiskā karoga atdarinājums.
2015./16. m.g. skolā mācās 250 skolēni, strādā 37 pedagogi un 24 tehniskie darbinieki. Skolā ir 17 klašu komplekti no 7. līdz 12. klasei.

Picture8

Picture9

skolēni ar veco un jauno iesvētīto karogu pie baznīcas

Picture10