Nacionālais Veselību veicinošais skolu tīkls

nvvst1

 

 

 

Lai veicinātu Limbažu Valsts ģimnāzijas skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku veselību, skola kopš 2016. gada ir iesaistījusies Slimību profilakses un kontroles centra izveidotajā Veselību veicinošo skolu tīklā, skolas koordinators šajā projektā ir Zane Kalniņa.

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību. Veselības veicināšana notiek, izmantojot jebkurus pieejamos resursus, pasākumus un aktivitātes.

Skolā tiek īstenotas aktivitātes veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika pavadīšanas veicināšanai, atkarību izraisošo vielu lietošanas samazināšanai, kā arī tiek nodrošinātas konsultācijas, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu, tādā veidā nodrošinot psihiskās veselības veicināšanu.

Skola cenšas uzlabot veselību ne tikai skolēniem, skolotājiem, bet arī skolas darbiniekiem, ģimenes locekļiem un pārējai sabiedrībai, veicinot izpratni par to, ka ikviena rīcība un uzvedība kopumā iespaido (palielina vai samazina) visas sabiedrības veselību un labklājību.

Dalība tīklā ir brīvprātīga. Tajā var iesaistīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno pamata un/vai vidējās izglītības programmu, un pirmsskolas izglītības iestādes, kuras vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus.

Limbažu Valsts ģimnāzijas ieguvumi, iesaistoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā:

  • pieredzes apmaiņas iespējas ar citām Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniecēm un ārvalstu kolēģiem;
  • valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi (izglītojošas nodarbības, semināri u.c.) par aktuālām veselības tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem;
  • iespējas piedalīties Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla organizētās apmācībās un semināros;
  • jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
  • metodiskais atbalsts veselības veicināšanas darba organizēšanā, aktivitāšu īstenošanā izglītības iestādē.