Klašu audzinātāji

KLAŠU AUDZINĀTĀJI

2021./2022. m. g.

Klase

Audzinātājs

1.a

Sandra Ozoliņa

1.b

Iveta Everte

1.c

Ilze Vērdiņa

1.d

Gita Rudzīte

2.a

Kristīne Gaugere

2.b

Inga Rozīte – Lozberga

3.a

Indra Ābele

3.b

Vēsma Miča

3.c

Santa Bērziņa

4.a

Elīna Niedra

4.b

Ginta Lenša

4.c

Sigita Kalmača

5.a

Baiba Aizupe

5.b

Niks Ričards Padans

6.a

Irēna Bērziņa

6.b

Vija Jevdokimova

6.c

Evija Lapiņa

7.a

Vita Brakša

7.b

Zane Zvirgzdiņa

7.c

Baiba Cīrule

8.a

Ieva Bērziņa

8.b

Lolita Martinsone

8.c

Vēsma Bērziņa

9.a

Zane Kalniņa

9.b

Dita Voltere

9.c

Elīna Pētersone

10.a

Inga Zaķe

10.b

Guna Grigorjeva

10.c

Juris Zaķis

11.a

Gunta Lāce

11.b

Ilze Ābola

11.c

Dāvis Rudzītis

12.a

Elīze Zuševica

12.b

Agris Ķirsis