Interešu izglītība

 

Limbažu Valsts ģimnāzijas

Interešu izglītības programmu saraksts

2021./2022.mācību gadam

Nr.p.k.

Programmas nosaukums

Programmas vadītājs

1.

1.-4.klašu koris.

Liena Vildere

2.

Jauktais koris (5.-12.klasēm)

Liena Vildere

3.

Vokāli instrumentālā studija (1.-12.klasēm)

Liena Vildere

4.

Dambrete (2.-6.klasēm)

Juris Zaķis

5.

Pirmā palīdzība (7.-12.klasēm)

Anda Pormala

6.

Debašu klubs “#Līderu (sa)runas”

(5.-12.klasēm)

Krišjānis Baltauss

7.

“Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki”

(3.-6.klasēm)

Gita Rudzīte

8.

“Dod lietām otro elpu” (2.-4.klasēm)

Gita Rudzīte

9.

Robotikas pulciņš (1.-3.klasēm)

Gundega Stūrīte

10.

Robotikas pulciņš (4.–9.klasēm)

Dzintars Students

11.

“Netradicionālie rokdarbi” pulciņš

(4.-6.klasēm)

Vēsma Bērziņa

12.

Kokapstrādes pulciņš (3.-6.klasēm)

Dzintars Students

13.

Vokālā studija (1.-3.klasēm)

Sandra Ķirse

14.

Skolas teātra pulciņš (1.-6.klasēm)

Indra Ābele

15.

Mazpulki (1.-6.klasēm)

Ilze Vērdiņa

 

Apstiprināts ar 01.09.2021.,

direktores rīkojuma nr. 3.1/32

LIMBAŽU VALSTS ĢIMNĀZIJAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

Nodarbību laiki

 pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

Piektdiena

4. 10:50 - 11:30

Dambrete 2.-6.kl.

416. A kab.

 

 

5. 11:40 - 11:30

Dambrete 2.-6.kl.

416.A kab.

 

Jauktais koris 5.kl.

410.A kab.

Vokāli instrumentālā studija 1.-12.kl. 410.A kab.

7. 13:20 – 14:00

Robotika 3.-9.kl.

(C korpuss)

Robotika 1.-2.kl. 312.kab.

Koris 1.-4.kl. 410.A kab..

 

Jaunie satiksmes

dalībnieki

3.-6.kl. 212.A kab.

Pirmā palīdzība 7.a kl.

8. 14:10 – 14:50

Robotika 3.-9.kl.

(C korpuss)

Teātris 1.-3.kl.

(B korpusa zāle)

Robotika 1.-2.kl.

312.kab.

Vokāli instrumentālā studija 1.-6.kl.

410.A kab.

Jaunie satiksmes dalībnieki

3.-6.kl. 212.A kab.

Vokālā studija 1.-3.kl.

(A korpusa zāle)

Koris 1.-4.klase

410.A kab.

Teātris 1.-3.kl.

(B korpusa zāle)

Jauktais koris 5.-12.kl. 410.A kab.

Jaunie satiksmes dalībnieki

3.-6.kl. 212.A kab.

Pirmā palīdzība 7.b kl.

108.B.kab.

9. 15:00 – 15:40

Pirmā palīdzība

8.c;9.a,b; 10.a,b;12.b

Vokālā studija 1.-3.kl.

(A korpusa zāle)

Teātris 4.-6.kl.

(B korpusa zāle)

Robotika 1.-2.kl.

312.kab.

Pirmā palīdzība 8.a kl.

211.A kab.

Robotika 3.-9.kl.

C korpuss

Vokālā studija 1.-3.kl.

(A korpusa zāle)

Pirmā palīdzība 7.kl.

Debašu klubs 5.-12.kl.

201.B kab.

Teātris 4.-6.kl. (B korpusa zāle)

Jauktais koris 5.-12.kl. 410.A kab.

Debašu klubs 5.-12.kl.

201.kab B korpuss

Kokapstrāde

3.-6.kl.(C korpuss)

Netradicionālie rokdarbi 5.-9.kl. C-korpuss

 

Mazpulki

1.-6.kl. 201. A kab.

Vokāli instrumentālā studija 1.-12.kl. 410.A kab.

10. 15:50-16:30

Vokālā studija 1.-3.kl.

(A korpusa zāle)

Robotika 1.-2.kl.

312.kab.

Robotika 3.-9.kl.

C korpuss

Debašu klubs 5.-12.kl

201.B kab.

Debašu klubs 5.-12.kl. 201.kab B korpuss

Kokapstrāde

3.-6.kl. C korpuss

Netradicionālie rokdarbi 5.-9.kl. C korpuss

Jauktais koris 5.-12.kl. 410.A kab.

Vokāli instrumentālā studija 1.-12.kl. 410.A kab.

 

Netradicionālie rokdarbi un dizains

Netradicionālo rokdarbu un dizaina pulciņa izglītības programmā skolēni var iepazīt un apgūt dažādas interesantas rokdarbu tehnikas un ar tām saistīto radošo darbu gatavošanas tehnoloģijas. Interešu izglītības nodarbībās dalībnieki attīsta mākslinieciski radošās personības īpašības veidojot dažādus tekstilizstrādājumus un dizaina darbus. Pulciņa darbs tiek balstīts uz pārbaudītām tradīcijām, kas mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām, jo tiek sekots līdzi tendencēm modē, dizainā un mākslas nozarēs. Pulciņa dalībniekiem ar saviem darbiem ir iespēja piedalīties dažādos konkursos un izstādēs. Pulciņa vadītāja Vēsma Bērziņa

Vesmaweb

 

Robotikas pulciņš 1.-2. klasei

Tehnoloģijas ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Pulciņā spēļu formā sniedz zināšanas par tehniku un tās darbības pamatprincipiem, kā arī zināšanas par procesiem dabā un fizikas likumiem. Konstruējot un programmējot robotus, skolēni mācās loģiski un radoši domāt, trenē pacietību un uzmanību, mācās izvirzīt mērķi, risināt problēmas, pieņemt lēmumus, sadarboties, pilnveidot sociālās prasmes. Pulciņā darbojamies ar Lego robotiem WeDo 2.0. Pulciņa vadītāja: Gundega Stūrīte

Untitled 1


Teātris

 

Mūsu teātra pulciņš darbojas kopš 2012. gada, pirmssākumi Limbažu sākumskolā, bet tagad esam pievienojušies un esam kļuvuši par Limbažu Valsts ģimnāzijas kolektīvu. Teātra pulciņa vadītāja 2.-6.kl. ir skolotāja Indra Ābele, un šogad ar 1.kl. teātra pulciņu strādā skolotāja Ilze Vērdiņa.

Teātra pulciņā skolēni mācās sadarboties, atbrīvoties, improvizēt, gūt pārliecību par sevi, gūt uzstāšanās pieredzi, gūt pozitīvas emocijas darbojoties. Jau vairākus gadus piedalāmies Limbažu teātra festivālā „Saspēle” un Valmieras Viestura vidusskolas festivālā “…un es iešu un iešu!”, VISC organizētajās teātra pulciņa skatēs. Pēdējos gadus ļoti labi panākumi bijuši izradēm: „Meža veikals,” „Kaķīša dzirnaviņas,” uz Valmieras Drāmas teātra skatuves spēlētas izrādes „Mazā raganiņa” un „Sapņi piepildās?”. Izrāde „Mazā raganiņa” 2020.gada pavasarī Valmieras Viestura vidusskolas festivālā “…un es iešu un iešu!” ieguva skatītākās izrādes titulu.

Priecājamies par katru skolēnu, kas nolemj pievienoties mūsu kolektīvam.
Pulciņa vadītāja: Indra Ābele

2020./2021. m.g. video:

2., 3.klašu mazo aktieru izspēlētās mazās pasakas:

"Slimais veselo nes” 

”Vārna un grāmatas”

”Lapsa un vista””Lapsa un zaķis”

”Kaķis un pelēns”

”Vai tev ir dūša?”

 

Stāsti, kurus patstāvīgi veidojuši teātra bērni attālinātajā pulciņa darbības laikā:

Notikums ar Ziessvētku vecīti. LVĢ teātra pulciņš. Stāsta Rēzija Cepurniece.

Koku diena. LVĢ teātra pulciņš. Stāsta Eva Lapa.

Safrizētā Ziemassvētku eglīte. LVĢ teātra pulciņš. Stāsta Laura Pilskunga.Kā es Ziemassvētku vecītim aizdevu cepuri. Stāsta Denīze Leimane.


Teātra pulciņa iepriekšējo gadu video (arhīvs):

"Mazā raganiņa.”

Koncerts „Latvijai 100”

„Meža veikals”Teātra pulciņš 2019Dod lietām otru elpu

 

Ir bērni, kuriem  patīk darboties ar dažādiem materiāliem. Dažādi roku darbi palīdz nomierināties, justies novērtētam un aktīvam. Šīs nodarbības attīsta bērna emocijas. Mēs ikdienā izmetam daudz nevajadzīgu lietu un priekšmetu. Šī pulciņa mērķis ir  organizēt un īstenot kvalitatīvu apmācības procesu, kā arī sekmēt skolēnos patstāvības un radošuma attīstību. Mācāmies dot vēl vienu dzīvi materiālam, kuru grasāmies izmest, pārveidojot to radošā vai praktiskā lietā. Strādājam ar PET pudelēm, kartona iepakojumu, šņorītēm, kokteiļa salmiņiem, pogām, CD diskiem, tualetes papīra rullīšu iekšiņām, dažādām kārbām, plastmasas iepakojumiem u.c. Piedalāmies arī konkursos un projektos. Pēdējais projekts, kurā mēs piedalījāmies bija “Eņģeļu Ziemassvētku darbnīcas 2020”, kur gatavojām veco ļaužu pansionāta iemītniekiem dāvaniņas.

Pulciņa vadītāja: Gita Rudzīte

Dod elpi

 


Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki

Šajā pulciņā piedalās skolēni, kuri vēlas iegūt velosipēda vadītāja apliecību. Pulciņa uzdevums ir sagatavot skolēnus velosipēda tiesību ieguvei, dodot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas velosipēda drošai vadīšanai. Mācāmies sniegt pirmo palīdzību. Sagatavot bērnus CSDD rīkotajiem konkursiem “Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki” un “Gribu būt mobils”. 2018./2019.m.g.piedalījāmies CSDD konkursā “Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki”. Daudzi ieguva labas vietas pusfinālā. Viens dalībnieks nokļuva līdz fināla sacensībām Rīgā. Iesaistāmies arī radošajos zīmēšanas konkursos. Šogad piedalījāmies konkursā “Esi redzams. Esi drošs.”’ To rīkoja Valsts policija.

Pulciņa vadītāja: Gita Rudzīte

celusatikmse