Administrācija

Skolas administrāciju veido:

Gunta Lāce Skolas direktore (mob. 26673183)
Ilze Ābola Direktores vietniece izglītības jomā
Zane Kalniņa Direktores vietniece izglītības jomā

Vija Jevdokimova

Direktores vietniece izglītības jomā
Baiba Cīrule Direktores vietniece izglītības jomā
Alvis Atslēga Saimniecības pārzinis
Uldis Bušs Direktores vietnieks IT jautājumos