Projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”

Ekrānuzņēmums 2021 11 04 083644

Projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”

Projektu organizē ”Glada Hudik” teātris (Zviedrija) – pašvaldības paspārnē esoša teātra trupa, kurā kopā darbojas gan aktieri ar garīga rakstura traucējumiem, gan aktieri bez funkcionālajiem traucējumiem. Projektu finansiāli atbalsta Zviedrijas institūts. Pēdējo gadu laikā 40 000 skolēnu no visdažādākajām Zviedrijas skolām ir piedalījušies projektā ”Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”. Projekts tiek īstenots arī Maķedonijas un Gruzijas skolās.

Limbažu Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies projektā, lai skolēniem mācītu pieņemt un novērtēt atšķirīgo, iepazīt stabilas vērtības. Skolēniem un skolotājiem jāspēj domāt un spriest par to, kā veidojas indivīdi un sabiedrības, kā tie mainās un mijiedarbojas, kā sabiedrībā parādās tādas vērtības kā iecietība un dažādība.

Viens no sabiedrības svarīgākajiem uzdevumiem ir veicināt demokrātiju, taisnīgumu un cieņu pret visu cilvēku līdztiesību. Dinamiska un gudra sabiedrība labvēlīgi izturas pret dažādību un atšķirīgo.

Projekta mērķis ir nodot bērniem stabilas vērtības, mācoties pieņemt un novērtēt atšķirīgo, iemācīt mums pieņemt, ka visi esam atšķirīgi, un saskatīt tajā vērtību, tāpēc vēlamies, lai skolēni dabīgā veidā varētu satikties ar atšķirīgo un to iepazīt – uzdrošināties ieraudzīt atšķirīgo un to pieņemt.

Projektā ”Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” skolēni piedalīsies kopā ar saviem klasesbiedriem. Tas ir projekts, kas mudina mūs pozitīvi pieņemt cilvēku dažādību, ieraudzīt to, ka ikvienam cilvēkam piemīt spējas un resursi, un izprast, kā mazināt aizspriedumus, diskrimināciju, mobingu un atstumtību, vairojot zināšanas un iepazīstot vienam otru.

Ekrānuzņēmums 2021 11 04 083824