LVĢ skolēnu pašpārvaldes gada izvērtējuma sanāksme un novada skolēnu pašpārvaldes aktivitātes Staicelē

24. maija pēcpusdienā Limbažu Valsts ģimnāzijā notika skolēnu pašpārvaldes izvērtējuma tikšanās ar picu cepšanu, ēšanu un sarunām par aizvadīto mācību gadu. Kopīga darbošanās saliedēja gan lielos, gan mazos aktīvistus. Katrs aktīvists padalījās ar saviem darbiem, kas tika paveikti visa gada garumā. Kopā sanāca ievērojams skaits pasākumu un darbu, kuri kopā izdarīti. Pamazām ieskicējām nākošā gada lielos uzdevumus.

27. maija pēcpusdienā Staiceles pamatskolas pašpārvalde aicināja novada skolu skolēnu pašpārvaldes uz tikšanos. Finansējums pasākuma organizēšanai tika iegūts Limbažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā. Šim aicinājuma atsaucās Salacgrīvas vidusskolas, Alojas vidusskolas un mūsu, Limbažu Valsts ģimnāzijas, pašpārvaldes dalībnieki. Ģimnāziju pārstāvēja 5.a klases skolniece Alise Naudiša, 5.c klases skolniece Jasmīna Odeta Pauliņa, 5.c klases skolniece Elīza Vītola un 8. b klases skolniece Kerija Nellija Dunska.

Sākumā pasākuma organizatore Dace Stemere iepazīstināja ar uzdevumiem. Pirmā aktivitāte bija orientēšanās Staiceles pilsētā. Bija jāatrod dažādi objekti, jānofotografē tie, jāatbild uz jautājumiem par Staiceles vēsturi. Tas nenācās viegli, jo bija karsts un meklējamie objekti atradās samērā plašā teritorijā. Meitenēm nācās pārvarēt arī bailes, ejot pāri Salacai pa šūpojošo gājēju tiltiņu pie bijušās papīrfabrikas. Tomēr tā bija iespēja iepazīt citu pilsētu.

Pēc orientēšanās spēles bija veiklības sacensības. Piemēram, ar aizsietām acīm, klausoties tikai komandas biedra teiktajā, nācās pārvarēt šķēršļu joslu. Spēku varēja pārbaudīt, pārnesot meiteni pašdarinātās nestuvēs. Pretiniekam vajadzēja mest ar balonu, kurā piepildīts ūdens.

Nobeigumā, pie kopīga galda, mielojoties ar auksto zupu, pārrunājām savus iespaidus.

Irīna Noriņa

Maija relize