Dokumenti

Limbažu novada ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi

Limbažu novada ģimnāzijas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Limbažu novada ģimnāzijas skolēnu padomes nolikums