Interešu izglītība

 Pulciņš Klases  Laiks  Kabinets  Skolotājs
Koris 7. - 12. 

Trešdienās 

15:15 - 17:00

410. B Maija Tauriņa
Vokāli instrumentālā studija 7. - 12.   410. A Liena Vildere
Vispusīgā fiziskā sagatavotība  7. - 12.

Pirmdienās

15:15- 17:00

Trešdienās

15:15- 17:00

sākumskolas zālē Dainis Krūms
Vispārējā fiziskā sagatavotība 7. - 12.   halle Agris Ķirsis
Netradicionālie rokdarbi 7. - 12.   C korpuss Vēsma Bērziņa
Pirmā palīdzība 7. - 9.   109. B Anda Pormala
Skatuves runa 7. - 12.   108. B Antra Lezdiņa
Robotika 4. - 12.   C korpuss Dzintars Students