Valsts pārbaudes darbu saraksts 2019./2020.m.g.

9. klasei

Latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 20. maijā, (mutiski) - 2020. gada 20. un 21. maijā.

Svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2020. gada 27. maijā, (mutiski) - 2020. gada 27. un 28. maijā.

Matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 2. jūnijā.

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 9. jūnijā.

 

 

12. klasei

Svešvalodā pēc izvēles:

angļu valodā (rakstiski) - 2020. gada 17. martā, (mutiski) - 2019. gada 17., 18. un 19. martā;

vācu valodā (rakstiski/ mutiski) - 2020. gada 18. martā;

krievu valodā (rakstiski) - 2020. gada 19. martā, (mutiski) - 19. un 20. martā;

franču valodā (rakstiski/ mutiski) - 2020. gada 20. martā.

Latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 19. maijā;

Matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 22. maijā;

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 26. maijā;

Fizikā (rakstiski) - 2020. gada 5. jūnijā;

Bioloģijā (rakstiski) - 2020. gada 3. jūnijā;

Ķīmijā (rakstiski) - 2020. gada 28. maijā;

Informātikā (rakstiski) - 2020. gada 1. jūnijā, (praktiskā daļa) - 1. un 2. jūnijā;

Ģeogrāfijā (rakstiski)  - 2020. gada 8. jūnijā;

Ekonomikā (rakstiski) - 2020. gada 10. jūnijā.