Skolotāji 2019./2020. m.g.

Limbažu novada ģimnāzijas skolotāji

2019. /2020. m.g.

Skolotājs

Mācību priekšmets

Laura Atslēga

angļu valoda

Ilze Ābola

latviešu valoda un literatūra

Igo Ažuks

sports

Rūta Bārda

fizika

Vēsma Bērziņa

mājturība un tehnoloģijas

Uldis Bušs

informātika

Andrew Ellis Doxsey

angļu valoda

Ligita Dreimane

psiholoģija

Inga Gaigale

latviešu valoda un literatūra

Guna Grigorjeva

ķīmija, bioloģija

Māra Ieleja

matemātika

Velga Kalēja

latviešu valoda un literatūra

Zane Kalniņa

angļu valoda, latviešu valoda un literatūra

Dainis Krūms

sports

Agris Ķirsis

sports

Gunta Lāce

matemātika

Kristīne Līsmane

vizuālā māksla, sociālās zinības

Leontīne Loce

krievu valoda

Rita Maksima

matemātika

Lolita Martinsone

krievu valoda

Aivars Meinards

ķīmija, bioloģija

Dita Miķelsone

matemātika

Anna Petrago

matemātika

Elīna Pētersone 

bioloģija, informātika 

Ija Puisāne

vēsture

Inta Somere

vācu valoda

Dzintars Students

mājturība un tehnoloģijas

Maija Tauriņa

mūzika, Latvijas un pasaules vēsture

Aiga Torima

angļu valoda

Uldis Umulis

Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, politika, filozofija

Liena Vildere

mūzika

Inga Zaķe

krievu valoda

Juris Zaķis

ģeogrāfija

Zane Zvirgzdiņa

latviešu valoda un literatūra