7. klašu vecāku kopsapulce

Mīļie vecāki!

Š.g. 11. septembrī plkst. 18.00 Limbažu novada ģimnāzijas zālē notiks 7. klašu vecāku kopsapulce.

Darba kārtībā:

1) muzikāls priekšnesums;

2) mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un citas aktualitātes Limbažu novada ģimnāzijā 2019./2020. m.g.;

3) vecāku pārstāvju ievēlēšana un apstiprināšana Skolas padomē.

 Esat laipni gaidīti!     

Stundu saraksts TREŠDIENAI, 04.09.

Stundu sarakstu TIKAI šis nedēļas trešdienai skatīt šeit

 

Sākam 8:20.

Mācību stundas ilgums 40 minūtes, starpbrīži- 10. minūtes. 

 

Direktores vietniece Ilze Ābola

Stundu saraksts OTRDIENAI, 03.09.

Stundu sarakstu TIKAI šis nedēļas otrdienai skatīt šeit

 

Sākam 8:30.

Mācību stundas ilgums 20 minūtes, starpbrīži- 10. minūtes. 

 

Direktores vietniece Ilze Ābola

Uzņemšana 10. klasē

Uzņemšana 10. klasē notiks:

 

17. jūnijā no 7.45 līdz 18.00

18. jūnijā no 8.00 līdz 16.00

19. jūnijā no 7.45 līdz 18.00

 

Dokumentus iesniedz Rīgas ielā 30, Limbažos (skolas 1. stāvā – kancelejā)

Līdzi jāņem apliecība par pamatizglīības beigšanu un sekmju izraksts.

Ierodas vecāks (-i) kopā ar bērnu (arī vecākiem līdzi personas apliecinošs dokuments).

Ja ir radušies kādi jautājumi, zvaniet uz skolas kanceleju. Tālr. 28620704 vai 64070795.

Skolas administrācija

Grāmatu nodošana

BIBLIOTĒKA ATVĒRTA

LĪDZ 28. JŪNIJAM /IESKAITOT/

 

MĀCĪBU GRĀMATAS SKOLĒNIEM 2019./20. MĀCĪBU GADAM

SĀKS IZSNIEGT 28. AUGUSTĀ

 

Bibliotekāre

Uzņemšana 7. klasē

Uzņemšana 7. klasē notiks:

 

3. jūnijā no 7.45 līdz 18.00

4. jūnijā no 8.00 līdz 16.00

5. jūnijā no 7.45 līdz 18.00

 

Dokumentus iesniedz Rīgas ielā 30, Limbažos (skolas 1. stāvā – kancelejā)

Līdzi jāņem 6. klases liecību, dzimšanas apliecību, medicīnas dokumentus, foto skolēnu apliecībai.

Ierodas vecāks (-i) kopā ar bērnu (arī vecākiem līdzi personas apliecinošs dokuments).

Ja ir radušies kādi jautājumi, zvaniet uz skolas kanceleju. Tālr. 28620704 vai 64070795.

Skolas administrācija

Pateicības diena 2019

 30.05.2019. plkst. 18.00 

Pateicības dienas koncerts

Limbažu novada ģimnāzijas zālē!  

pateicibasdiena2019