Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Mērķtiecīgs radošums labam rezultātam”

19.februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums „Mērķtiecīgs radošums labam rezultātam”.

            Radošo NEdarbnīcu vadīja personīgās izaugsmes trenere Vita Brakovska. Izmantojot radošās domāšanas metodi un piemērus, Limbažu novada ģimnāzijas 9.-12.klašu skolēni tika motivēti apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus savas potenciālās nodarbošanās definēšanai, lai stiprinātu savu konkurētspēju nākotnes darba tirgū.

pas1

Radošo NEdarbnīcu vadīja Vita Brakovska (biedrība ZINIS)

Vitai Brakovskai ir desmit gadu pieredze darbā ar inovatīvas uzņēmējdarbības jautājumiem. Strādājot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, saņemta Eiropas Komisijas atzinība par LIAA konkursa „Ideju kauss” ieviešanu. Savukārt, divpadsmit gadu pieredze NVO sektorā Vitai ir devusi iespēju dalīties ar iedvesmojošiem karjeras izaugsmes piemēriem, kas vienmēr ir aktuāli jauniešiem. Viņa regulāri konsultē ideju autorus un vadījusi daudzas Radošās NEdarbnīcas, jo īpaši – jauniešu konkurētspējas stiprināšanai.

pas2

LNĢ skolēni veic iesildošo vingrinājumu

            Skolēni tika iepazīstināti ar izaugsmes ABC mūsdienās – lai ko tu domā – domā citādi! Demonstrējot piemērus, tika uzsvērts, ka praktiskais radošums mīt katrā no mums. Ar dažādām metodēm tika rosināts skolēnu radošais gars.

pas3

Skolēni iepazīstas ar Latvijas uzņēmēju ražojumu kolekciju

            Lai iepazīstinātu skolēnus ar mūsdienu darba tirgus specifiku, tika minēti Latvijas uzņēmēju pieredzes stāsti. Piemēram, Emīla Pakārkļa ideja par iPhone Fotografēšanas skolu, Ilvas zīmols Kalnup. Nereti ir dzirdēts teiciens, ka Latvijas grāvjos un pļavās aug zelts. Vita Brakovska rosināja skolēnus to saskatīt un izmantot!

pas4pas5

Skolēni dalās ar savām inovatīvajām idejām!

            Skolēni atzina, ka nodarbības bijušas aizraujošas, arī izglītojošas, motivējošas. Sapratuši, ka Latvija ir Iespēju zeme ikvienam. Pievienotā vērtība ir svarīga! Domāt ārpus kastes! Skolēni ieguva ticību savām idejām, iespējām. Saprata, ka mūsdienās robežas nav svarīgas!

Vairāk bildes ŠEIT!

Limbažu novada ģimnāzijas karjeras konsultante Ieva Ratniece

Foto: Uldis Bušs

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

2018.gada 1.februārī Limbažu novada ģimnāzijas 7.a un 7.b klases skolēniem bija iespēja piedalīties projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētajā karjeras attīstības atbalsta pasākumā Savu sapņu īstenotāji.

Divas lieliskas nodarbības vadīja režisors un aktieris Mārtiņš Eihe

eihe1

7.a klases skolēni, klases audzinātāja Ieva Ratniece un režisors Mārtiņš Eihe

 

     Nodarbības ievadā Mārtiņš Eihe pastāstīja par sevi, savu radošo darbu.

     Praktiskā nodarbībā režisors uzsvēra prasmes, kuras topošajos darbiniekos vēlas redzēt darba devēji. Vienmēr tiek izvērtētas dažādas īpašības, prasmes un iemaņas, ko vienā vārdā apzīmē kā kompetences. Daļa no tām ir tā saucamās tehnoloģiskās zināšanas jeb kompetences – tās ir skaidri izmērāmas un novērtējamas. Otra daļa ir sociālās kompetences, kas ietver gan cilvēka personības iezīmes, gan viņa motivāciju, arī vērtības. Tās ir daudz grūtāk izmērāmas, tomēr ne mazāk svarīgas. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas spējas strādāt komandā, tāpat parādīt savu iniciatīvu un proaktivitāti gan ideju, gan risinājumu radīšanā. Nodarbības bija tik lieliskas, jo skolēni izrādīja vēl vienu ļoti svarīgu prasmi – aizrautību.

     Tā bija lieliska iespēja tikties ar iedvesmojošu un radošu personību. Jebkuras klases izaugsmes pamatā ir draudzīga, saliedēta un mērķtiecīga komanda. Nodarbībās tika radīta patīkama klases iekšējā atmosfēra un uzlabojās savstarpējā komunikācija.

     Skolēni atzina, ka bijis interesanti darboties, tāpat uzzinājuši daudz jauna gan par sevi, gan citiem klasesbiedriem, piemēram, ka lielākajai daļai klasesbiedru patīk garšīgi paēst, un lielākoties par to arī domā. Pastāv paniskas bailes no nāves. Lielākā skolēnu daļa cenšas viens otram līdzināties, neizcelties citu vidū, neizcelt savu individualitāti. Nodarbību laikā klasesbiedri kļuva saliedētāki. Kopumā interesanti pavadīja laiku, pildot visdažādākos uzdevumus, gan jautrus, gan nopietnus. Skolēni saprata, ka biežāk vajadzētu saturīgi sarunāties, būt kopā un nebēgt no problēmām. 

eihe2

 

eihe3 eihe4

7.b klases skolēni nodarbībā „Savu sapņu īstenotāji”

 

Skolēni aizpildīja arī darba lapas Esi savas dzīves režisors, kurās iepazina un atklāja sevi. Aprakstīja savus ieradumus – lietu kārtību, dienas plānu, kas patīk un kāpēc, nozīmīgākās īpašības, kurām jāpiemīt veiksmīgiem cilvēkiem, ko vēlētos sasniegt. Tāpat izvirzīja dzīves mērķi un izstrādāja nākotnes vīziju – kādi konkrēti darbi būtu jāveic sevis pilnveidei, jauniem sasniegumiem. 

 

Vairāk bildes ŠEIT!!

 

Limbažu novada ģimnāzijas karjeras konsultante Ieva Ratniece

Foto: Uldis Bušs

SWEDBANK PRAKTISKĀ MĀCĪBSTUNDA „DZĪVEI GATAVS”

     30.janvārī 11.a un 11.b klases skolēniem klases stundu vadīja Swedbank pārstāvis, finanšu konsultants Reinis Jansons. Stundas tēma bija budžeta veidošana, ekonomiskās izvēles. 

     Sākumā tika noskaidrots, kāpēc jāplāno budžets:

 • lai salāgotu vēlmes ar iespējām;
 • lai samazinātu nelietderīgus tēriņus;
 • lai sagatavotos neparedzētām situācijām.

     1swed

Skolēni tika iepazīstināti ar pieciem budžeta plānošanas soļiem:

 1. izdevumu uzskaite;
 2. analīze – kam, kāpēc, cik tērējam;
 3. mērķi – ko vēlamies mainīt;
 4. plāns – kā iecerēts mērķi sasniegt;
 5. plāna realizēšana.

Tika noskaidrota nepieciešamība pēc finanšu „drošības spilvena”, kā arī analizēts, kā to var veidot:

 • uzkrājumi;
 • apdrošināšana;
 • spēja aizņemties.

2swed3swed

     Praktiskā nodarbībā skolēni, pielietojot stundas sākumā iegūtās teorētiskās zināšanas par mājsaimniecības izdevumu struktūru un uzkrājumiem, iejutās finanšu konsultanta profesijā – veica gadījumu analīzes un pamatoja pieņemtos lēmumus.

     11.klašu skolēni pēc nodarbības atzina, ka ieguvuši jaunas zināšanas par finanšu plānošanu. Bija ļoti vērtīga tikšanās. Swedbank pārstāvis spēja ieinteresēt auditoriju!

4swed5swed

Seminārs karjeras atbalstam

Izglītības un karjeras portāla prakse logo  seminārā:

„Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība – kur ir balanss?”

1

       26.janvārī Limbažu novada ģimnāzijā portāla „Prakse.lv” projektu vadītājs Andris Grīnfelds 11. un 12.klases skolēniem izteica vilinošus piedāvājumus savas karjeras veidošanai:

 • Atvērto durvju nedēļa uzņēmumos 2018.
 • Iespēja jauniešiem atrast savu profesiju.
 • Potenciālais darba devējs.
 • Iespējamās profesijas.
 • Uzņēmuma iepazīšana.
 • Jaunu kontaktu dibināšana.
 • Galvenais mērķis – komunikācija.
 • Iepazīt sfēru, kuru izvēlēties sev, kurā vēlētos strādāt.
 • Padomāt laicīgi, ko vēlas darīt!
 • Izmanto savas skolā, hobijos, olimpiādēs, sportā, vasaras darbā iegūtās prasmes kā vērtīgu resursu nākotnes amatā.
 • Pirmais priekšstats par Tevi – CV!

2

3

4

5  

Ints ieradies uz darba interviju par jūras izpētes biologu. 

6

Estere ieradusies uz darba interviju par juristu.

7

Mareks ieradies uz darba interviju par programmētāju. 

8

06.03.2018. 12.00 – 17.00

6.martā, Spīķeru koncertzālē, pirmo gadu norisināsies studentu izstrādāts pasākums vidusskolēniem – ‘’Rosinātava”. Vieta, kur sabiedrībā zināmas personības dalīsies ar savu pieredzi, rosinot jauniešus noticēt sev un Latvijas nākotnei. Projekts radīts ar mērķi iedrošināt jauniešus domāt plašāk par ierasto horizontu un ļaut vaļu savu ideju realizācijai. 

Pasākums norisinās Biznesa Augstskolas Turība 25 gadu jubilejas ietvaros. Rosinātava ir jauniešu organizēts pasākums – jauniešiem. Pateicoties studentu iniciatīvai un augstskolas atbalstam, ir izdevies izstrādāt jaunu pasākuma konceptu, kurš sludinot ideju brīvību un nepiespiestu gaisotni, mudina uzdrīkstēties darīt jau šodien un saprast, ka Latvija ir iespēju zeme.

9

IESPĒJU LATVIJA

Bieži dzirdam līdzcilvēkus sakām, ka kaimiņu dārzā zāle zaļāka un ogas saldākas. Vai šo teicienu var attiecināt arī uz savas karjeras attīstību? Daudzi cilvēki pierāda, ka lieliskus rezultātus iespējams sasniegt arī tepat pie mums – iespēju zemē – Latvijā. 

PASAULES PIEREDZE

Cilvēki ar pieredzi internacionālās industrijās. Cītīgi sevi attīstījuši, izcīnījuši savu ceļu pasaulē. Ar bagātu zināšanu klāstu un iemaņām – viņi ir atgriezušies mājās, ar mērķi padarīt Latviju par labāku vietu mums visiem.  

LAIKS RĪKOTIES

Mērķauditorija ir jaunieši, kuri šobrīd ir sevis meklējumos. Mēs esam viņiem parādījuši, ka iespējams ir viss – laiks rīkoties! Motivācijas, improvizācijas un pašregulācijas prasmes ir rīki, ar kuru palīdzību var šīs ieceres materializēt.

 

Karjeras testi „Prakse.lv”:

 • Darba vide – noskaidro sev piemērotāko darba vidi un apstākļus, kādos Tu varētu strādāt nākotnē.
 • Lēmumu pieņemšana – uzzini, kādas ir Tavas lēmumu pieņemšanas prasmes darbam dažādās profesijās.
 • Dotumu izpēte – aizpildi testu un iegūsti rezultātu par Tavu dotumu piemērotību profesijas izvēlei.
 • Veselības kvalitāte – aizpildot testu, noskaidrosi, kāda ir Tava veselība un kādas profesijas Tev ir vispiemērotākās.
 • Veselība profesijās – noskaidro, kādās profesijās nepieciešama laba redze, fiziskā izturība, garša, oža un dzirde.
 • Studiju izvēle – testā noskaidrosi savu piemērotāko studiju jomu vai jomas pareizai augstskolas izvēlei.

Atsauksmes pēc semināra:

 • Ieguvām labāku sapratni par savām nākotnes iespējām, par darba pasauli.
 • Kādas īpašības man varētu noderēt darba tirgū.
 • Kā man produktīvi izmantot savu brīvo laiku.
 • Pavērot, kā notiek darba intervijas.
 • Ieguvām informāciju par „Prakse.lv”.
 • Ieguvām nedaudz lielāku vēlmi sākt domāt par nākotni.
 • Ieguvām zināšanas un priekšstatu par darba interviju.
 • Ieguvām motivāciju nākotnes iespēju izzināšanai.
 • Kāds no mums arī nostiprināja domas par augstskolas izvēli.