Limbažu Valsts ģimnāzijas skolēnu viesošanās LR Saeimā

Š.g. 24. novembrī Limbažu Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolniecēm Paulai Hannetei Sokolovskai, Paulai Anetei Loiko un 12.c klases skolniecēm Tīnai Graudiņai un Laurai Jansonei kopā ar pedagoga palīgu Irīnu Noriņu bija iespēja mācību ekskursijas laikā apmeklēt Latvijas Republikas Saeimas ēku un iepazīties ar deputātu darbu.

Vispirms iepazinām frakciju telpas, kurās partijas “Jaunā Vienotība” deputāti strādā ikdienā. Deputātiem ir noteikts darba režīms. Saeimas darbs ir organizēts sesijās. Gadā ir trīs kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara sesija, bet kārtējo sesiju starplaikā var sasaukt ārkārtas sesiju. Saeimas kārtējās sēdes parasti notiek reizi nedēļā – ceturtdienās. Saeimas komisiju sēdes visvairāk notiek otrdienās, trešdienās un ceturtdienās. Sarunā mūsu ģimnāzijas meitenes pastāstīja par saviem nākotnes plāniem.

Iespaidīga bija ekskursija Latvijas Republikas Saeimas namā Jēkaba ielā 11. Sākotnēji ēka bija kalpojusi Vidzemes bruņniecības pašpārvaldes orgāna – Vidzemes landtāga – vajadzībām. Pēc Pirmā pasaules kara ēku izmantoja Tautas padome un LSPR valdība. 1920. gadā ēka pārgāja Latvijas Republikas Satversmes sapulces īpašumā, bet 1923.-1934. gadā to izmantoja Latvijas Republikas parlamenta jeb Saeimas vajadzībām. 1934.-1940. gadā namā atradās Latvijas Valsts prezidenta administratīvie dienesti. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā un pēc Otrā pasaules kara šajā namā darbojās Latvijas PSR Augstākā padome, 1990.-1993. gadā Latvijas Republikas Augstākā padome. Kopš 1993. gada namā atkal notiek Latvijas Republikas Saeimas sēdes.

Ēka celta eklektiskā historicisma stilā, bet pati ēkas ideja ir aizgūta no Florences piļu renesanses arhitektūras. Ēkas formās un galvenajā reprezentācijas zālē, kur notika Vidzemes landtāga sēdes un svinības, izmantoti renesanses motīvi, Luija XVI stils iedvesmoja Dzeltenās zāles interjera izveidi, bet gotikas stils – ēdamzāles iekārtojumu.

Paulai Anetei patika, ka katrai telpai ir savs stils un, līdz ar to, sava funkcija.

Iespaidu atstāja glezna, kurā attēlots Latvijas karogs. Izrādījās, ka tā nav gleznota, bet tie ir 3000 cilvēku paraksti, kuri rakstīti ar vienādu krāsu. Kā stāstīja ekskursijas vadītāja, LR Saeima priekšsēdētāja biedre Zanda Kalniņa - Lukašēvica, tad brīžos, kad sēdē tiek apspriests kāds sarežģīts jautājums un to nevar izlemt, viņa, atnākot uz šo telpu smelties spēku un atcerēties, ka tauta viņu ir ievēlējusi un viņai jākalpo tautai.

Lielā Saeimas sēžu zāle, kuru bieži redzam televīzijas ziņu raidījumos, vizuāli likās mazāka, bet iespaidīga. Katram deputātam ir sava darba vieta, atkarībā no piederības partijai.

Savukārt Saeimas bibliotēkas telpās deputāti var atrast nepieciešamo informāciju.

Mums parādīja laikraksta “Valdības Vēstnesis” 1922. gada 30. jūnija izdevumu, kurā pirmo reizi publicēta Latvijas Satversme.

Dāvanas, kuras Saeimas deputāti kā valsts varas pārstāvji saņēmuši no ārvalstu sūtņiem, izvietotas vitrīnās. Tās mūs pārsteidza ar savu krāšņumu un iespaidīgumu.

Ekskursija Saeimas ēkā ģimnāzijas skolniecēm deva vielu pārdomām gan nākošās profesijas izvēles sakarā, gan paplašināja redzesloku.

Irīna Noriņa

Saeima Kolaza

Radoši darboties Ziemassvētku gaidīšanas laikā

Limbažu Valsts ģimnāzijā Ziemassvētku gaidīšanas laiku iesākām ar radošu darbošanos. Skolas gaitenī skolēniem bija iespējas veidot dažādus eglīšu rotājumus gan no koka, gan no papīra, veidot dažādus telpu rotājumus gan no dabas materiāliem, gan papīra, gan otrreiz pārstrādājamiem materiāliem. Tapa koka eglīšu rotājumi ar personalizētu dekoru, čiekuru rūķi, Ziemassvētku kartiņas, skaistas zvaigznes un rūķu virtenes. Kopīgi veidojām 2 krāšņus Adventes vainagus, kuri rada svētku noskaņu skolas gaiteņos gan pašiem, gan viesiem. Pati gaidītāka bija piparkūku cepšanas darbnīca. Visa skola smaržoja pēc Ziemassvētkiem un radīja īpašo svētku gaidīšanas prieku. Liels paldies SIA “Madara 89” par gardo piparkūku mīklu! Paldies čaklajiem un radošajiem rūķiem, kuri darbojās kopā ar skolēniem: Dzintaram Studentam, Vēsmai Bērziņai, Ievai Ratniecei, Evai Stāverei, Santai Bērziņai, Viktorijai Rozenbergai, Ilzei Vērdiņai un Annijai Jomai no 9.b klases.

Darbnica Ziemas

Limbažu novada florbola sacensības

Limbažu novada skolu florbola sacensībās mūsu skolas 6. klašu komanda izcīnija 1. vietu, savukārt 7. klašu komandai 2. vieta. Apsveicam! 

LVG florbols

Erasmus+ projekts “Izglītības tehnoloģiju pētnieki”

Lidzfinansejums

 

 

Erasmus+ projekta “Izglītības tehnoloģiju pētnieki” ietvaros no 17. līdz 23. oktobrim LVĢ skolotāji  Dāvis Rudzītis, Rūta Apiņa, Gundega Stūrīte, Baiba Skrīvele, Elīna Pētersone un Eva Stāvere devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Serbiju. 

Skolotāji iepazinās ar digitālo rīku izmantošanas pieredzi Pirmajā Kragujevacas ģimnāzijā, kas ir ieguvusi Digitālās skolas statusu. Apmeklējām dažādas mācību stundas - matemātiku, programmēšanu, fiziku, bioloģiju, dizainu un tehnoloģijas, modernās tehnoloģijas…

Ļoti vērtīgas bija sarunas ar matemātikas skolotāju Jasminu Micič, kas ir izveidojusi savu mājas lapu, kur var pasmelties dažādas idejas ne tikai matemātikas skolotāji. Šeit atrodami dažādi interesanti digitālie risinājumi, kas noderīgi arī citos mācību priekšmetos. Skolotāja aktīvi iesaistās dažādos starptautiskajos projektos un ir gatava sadarbībai eTwinning projektos.

Noderīgas bija arī tikšanās ar datorikas skolotāju, kuras vadībā audzēkņi guvuši panākumus starptaustiskajās robotikas sacensībās. Skolotāja pastāstīja, ka liela uzmanība Serbijas skolās tiek veltīta programmēšanai. Ir izveidota vietne, kurā pieejami materiāli datorikā visām vecuma grupām. 

Ikdienā skolotāji izmanto Google Classroom, Moodle vidi, kur skolēniem pieejami nepieciešamie materiāli. Ja kāds nav skolā, mācās mājās patstāvīgi.

Apmeklējām datu centru “DATA CLOUD TECHNOLOGY LTD”, kas nodrošina mākoņpakalpojumus valsts pārvaldes un militārajām iestādēm, kurās jāievēro īpaši augsta slepenība un drošība. 

Iepazinām arī Serbijas vēsturi un kultūru, apmeklējot dažādus muzejus un piemiņas pasākumus. 

Balstoties uz mobilitātes laikā gūto pieredzi, tiek izstrādāts profesionālās pilnveides kurss par digitālo rīku izmantosānu mācību procesā, kurš periodiski tiks papildināts, jo projekta ietvaros pavasarī skolotāji dosies darba pieredzes apmaiņas braucienos uz Lietuvu un Turciju. 

 Serbija istais istais

Pateicoties Erasmus+ projekta mobilitātes procesā  gūtajai pieredzei, skola ir tikusi pie jauniem lego robotikas komplektiem Spike Essential. Robotikas pulciņa 1.-2.  klašu skolēni, jau ir iepazinuši dažas jaunās iespējas un izveidojuši pirmos robotiņus. Projekta ietvaros plānota pieredzes apmaiņas nodarbība skolotājiem robotikā.

 lego robo

 

“Cilvēks, koks, kultūrvērtība“

“Latvijas Skolas somas” programmas finansētas namdaru nodarbības “ Cilvēks, koks, kultūrvērtība“

29. novembrī ģimnāzijā norisinājās kultūrizglītības programmas projekta “Latvijas Skolas soma” pasākums “Cilvēks, koks, kultūrvērtība“, kuru rīkoja SIA “Namdaru darbnīca”. Namdaru Jāņa, Kārļa un Andra pavadībā 4.-6. klašu skolēni varēja piedalīties meistarklasē un izmēģināt dažādus koka amatniecības rokas instrumentus. Tā bija unikāla iespēja uzzināt saistošus stāstus par klasiskiem kokamatniecības darba rīkiem. Visvairāk audzēkņi bija sajūsmā par iespēju izmēģināt instrumentus. Viņi zāģēja ar "divroku zāģi", ēvelēja, strādāja ar slīmestu, greba sili (kura palika skolā), ar koka āmuru dzina tapas koka pamatnē. Audzēkņi varēja sajust dažādu koka sugu struktūru un smaržu. Visiem patika darboties ar senajiem un mūsdienu koka spēlēm.

Savukārt skolas zālē SIA “Namdaru darbnīcas” pārstāves Lauras vadībā noskatījāmies dokumentālo filmu par Latvijas kokamatniecību. Filmā, iepazīstot dažādu amata meistaru darbu, redzējām, kā top guļbūve, abra, ozolkoka muca, bērza tāsu taure, kadiķa svečturi un skanīga kokle. Tas ļāva iepazīt Latvijai raksturīgus kokus, to pielietojumu un kokamatniecības darba rīkus.

4.b klases audzēkņus ieinteresēja no bērza tāss darinātās taures skaņas, kuras viņi dzirdēja filmā. Skolotāja klasē nolasīja Rūdolfa Blaumaņa dzejoli “Tālavas taurētājs”, kurā pieminēta šāda taure.

Skolēniem tika izdalītas darba lapas, kuras ir izstrādātas tieši nodarbībai "Cilvēks, koks, kultūrvērtība", lai veidotu atmiņā sasaiti ar redzēto, izmēģināto un izmēģināto.

Pēc nodarbības visi bija ļoti apmierināti, jo paši varēja darboties un visu izmēģināt. Kā vēlāk stāstīja vecāki, tad vakarā, mājās, audzēkņi teikuši, ka skolā bijusi kolosāla nodarbība, ka vēlētos vēl kaut ko līdzīgu pamēģināt.

Koka diena

 

Koka diena3

 

Medus diena Limbažu Valsts ģimnāzijā

30. novembrī Limbažu Valsts ģimnāzijā ciemojās bitenieks Nils Neretnieks no Salacgrīvas un vadīja 1.-3.klašu skolēniem Latvijas Biškopības biedrības organizēto pasākumu Eiropas medus brokastis .

Pasākumā skolēniem tika dota iespēja no biškopja uzzināt kā rodas medus, par medus ievākšanas nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī degustēt medu.

medus diena

Startē Lasīšanas Maratonā!

Sveiks!
Vai tev patīk lasīt? Vai esi izlasījis kādu aizraujošu grāmatu un gribi par to pastāstīt citiem? Izmanto skolas virtuālo lasīšanas sienu! Aktivitātē aicinām iesaistīties arī skolotājus un vecākus - parādiet, ka arī jūs lasāt un izstāstiet - par ko!
Mēļo, ka decembrī čaklajiem lasītājiem* būs iespēja piedalīties vairākās izlozēs un iespējams tikt pie pārsteiguma balvām no Limbažu Valsts ģimnāzijas Lasīšanas maratona atbalstītājiem.
*Izlozēs piedalīsies visi lasītāji no Limbažu Valsts ģimnāzijas (skolēni, viņu vecāki, skolotāji), kuru identitāti varēsim noteikt, tāpēc ierakstos noteikti norādiet savu vārdu, uzvārdu, ja esat vecāks arī informāciju par to, kura bērna vecāks esat, lai mums vieglāk līdz jums iegūtās balvas nogādāt.
 
lasisana

Valsts svētku aktivitātes Limbažu Valsts ģimnāzijā

Valsts svētku laiks Limbažu Valsts ģimnāzijā bija rosīgs, rosinošs, aktīvs un dažāds. Mazie 1.-3.klašu skolēni veidoja izstādi “Esmu laimīgs savā zemē”, kur katrs mazais ģimnāzists veidoja un parādīja savu redzējumu par Latviju. Kopīgā izstāde bija apskatāma skolas telpās. Skolas pagalmā mazo klašu skolēni un skolotāji izveidoja instalāciju “Latvija”. kartesl

Svētku nedēļas laikā notika dažādas viktorīnas par Latviju gan 1.-3.klašu skolēniem, gan 4.-6.klašu skolēnu komandām. Erudīcijas spēle “Es mīlu Limbažus, es mīlu Latviju” aicināja pulcēties dažādu klašu skolēnu grupas, jo komandas bija jauktas. Skolotāja Dzintara Studenta komandā piedalījās Madara Jonele (12.a), Rafaels Cipruss (6.c), Ernests Krainis (10.a), Nora Peilāne (3.c) ar māmiņu Daci Peilāni. Skolotājas Elīnas Strazdiņas komanā piedalījās Krišs Cepurnieks (12.a), Letīcija Tauriņa (9.a), Una Raiva Bērziņa (8.b), Ritvars Čingulis (3.b) ar tēti Austri Činguli. Spēle bija spraiga un azartiska, komandas uzdevumus pildīja ar prieku un aizrautību. Uzvarēja draudzība.

 

limbazi

lloll

7.- 12. klašu skolēni un skolotāji piedalījās paneļdiskusijā par tēmu “Brīvība”, kuru vadīja skolotāja Inese Vaivare. Diskusijā piedalījās direktore Gunta Lāce, Ivars Lācis, LU profesors un zinātnieks, Artūrs Rudzītis, LVĢ absolvents, un Elīna Mežapuķe, 12.b skolniece. Vēlāk mazākās grupiņās skolēni un skolotāji runāja par brīvības izpratni un izpausmēm. Sarunu laikā tapa krāsaini plakāti, kas izvietoti un apskatāmi skolas gaitenī.

Svetki

Svētku noslēgumā visa skolas saime pulcējās uz svētku koncertu Limbažu kultūras namā, kur liels un mazs radīja un baudīja kopīgo svētku noskaņu. Īpašs paldies Limbažu mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem par iesaisti svētkos.

Svetkiii