Nodarbība ar eksperimentiem

8. un 9. aprīlī Limbažu Valsts ģimnāzijas 5.-7. klašu skolēni piedalījās interaktīvās tiešsaistes nodarbībās “Zinātnes un mākslas krustpunkti”, kas tika piedāvāti projekta “Latvijas skolas soma” finansēto pasākumu ietvaros. Šajās nodarbībā skolēni varēja vērot, kā tiek veidoti filmas “Dvēseļu putenis” specefekti, tika demonstrēti mākslīgā sniega, rētas, asiņu un degšanas eksperimenti. Skolēniem skaidroja, kādas vielas sajaucot, to visu var izveidot. Skolēni ar interesi vēroja eksperimentus un pēc tiešsaistes nodarbības atzina, ka labprāt šādu nodarbību skatītos klātienē. Ar šo nodarbību skolēnos tika raisīta interese par tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, dabas zinības un ķīmija, kā arī atspoguļotas aktiera, gaismotāja, grimmētāja, kaskadiera, fiziķa, ķīmiķa un inženiera profesijas. Skolēni atzina nodarbību par vērtīgu un saistošu.

skolas soma lv100 inverss.1