Klašu audzinātāji

2018./2019. mācību gadam

7.a Inga Zaķe
7.b Laura Atslēga
7.c Zane Zvirgzdiņa
8.a Andrew Ellis Doxsey
8.b Anna Petrago
9.a Kristīne Līsmane
9.b Agris Ķirsis
10.a Maija Tauriņa
10.b Guna Grigorjeva
11.a Aiga Torima
11.b Rita Maksima
12.a Gunta Lāce
12.b Ieva Rukšāne 
12.c Ilze Ābola