7.-10.klašu skolēni Saldū karjeras nodarbībās iepazīst pārtikas ražošanas nozares

17. aprīlī , 7.-10. klašu skolēni apmeklēja divus uzņēmumus Saldū, kas nodarbojas ar pārtikas produktu ražošanu. Skolēni iepazina SIA „Saldus pārtikas kombināts”, piena konfektes “GOTIŅA” ražotnes darbību, guva priekšstatu par piena pārstrādes procesu un tajā iesaistītajām profesijām, noskatījās filmu par piena konfekšu tapšanu, vēroja konfekšu tīšanas un fasēšanas procesu. Redzētais veicināja skolēnu izpratni par uzņēmējdarbību Latvijā, tieši par pārtikas rūpniecības nozarēm. 

WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.25 WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.25 1 WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.27

SIA "SALDUS MAIZNIEKS" bija iespēja iepazīt maiznieka profesiju. Maiznieks nodrošina maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloģisko procesu, sagatavo izejvielas darbam,  atjauno rudzu ieraugus  un mīklu, veic ražošanas dokumentācijas uzskaiti un izstrādājumu kalkulāciju. Skolēni varēja uzzināt, kādi vēl ir uzņēmumā strādājošo pienākumi, kādas prasmes nepieciešamas, kur var iegūt atbilstošo izglītību.

WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.26 WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.25 2 

Ceptuvē skolēniem bija iespēja redzēt ne vien kā strādā maiznieks, bet arī pašiem izveidot maizes kukulīti, kā arī degustēt tikko cepto maizīti.

            Skolēni atzina, ka izzinošās nodarbības bijušas interesantas un aizraujošas. 

WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.26 1

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

 

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Rudzīte