8. a klases pārgājiens

            7.septembrī 8.a klases skolēni un skolotāji Ieva Ratniece un Doxsey Andrew Ellis devās vairāku kilometru garā pārgājienā uz zemnieku saimniecību Katvaru pagastā „Priedītes”. Apskatījām un izmantojām arī iespēju izjāt ar „Tinker” šķirnes zirgiem. Latvijā šīs šķirnes zirgi ir retums. 

parg1  parg2  parg3

Bija iespēja arī pabarot trušus, vistas, kazas un aitas. 

parg 4  parg5  parg6

Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no uzņēmējdarbības veidiem lauku teritorijā. Skolēni dienas noslēgumā bija ļoti noguruši, bet gandarīti par redzēto un  piedzīvoto. Tā bija lieliska iespēja tikties ar uzņēmēju un redzēt, ka arī laukos viss ir iespējams, ja vien paši vēlas un dara.

8.a klases audzinātāja Ieva Ratniece