„Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”

27. aprīlī ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu 7.klašu skolēni piedalījās pasākumā „Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”. Fitnesa trenere Alise Putraima iepazīstināja ar savu karjeras ceļu, fitnesa treneres profesiju, izglītības un darba iespējām. Aktīvā nodarbībā skolēni iepazinās ar fitnesa treneres darba specifiku. Nodarbības noslēgumā tika pagatavoti un nogaršoti dažādi veselīgi smūtiji. Skolēni klausījās un darbojās ar lielu aizrautību. 

    ceu1  ceu2

                             ceu4  ceu3 

                                       ceu5  ceu6

ceu7

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece