Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Mērķtiecīgs radošums labam rezultātam”

19.februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums „Mērķtiecīgs radošums labam rezultātam”.

            Radošo NEdarbnīcu vadīja personīgās izaugsmes trenere Vita Brakovska. Izmantojot radošās domāšanas metodi un piemērus, Limbažu novada ģimnāzijas 9.-12.klašu skolēni tika motivēti apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus savas potenciālās nodarbošanās definēšanai, lai stiprinātu savu konkurētspēju nākotnes darba tirgū.

pas1

Radošo NEdarbnīcu vadīja Vita Brakovska (biedrība ZINIS)

Vitai Brakovskai ir desmit gadu pieredze darbā ar inovatīvas uzņēmējdarbības jautājumiem. Strādājot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, saņemta Eiropas Komisijas atzinība par LIAA konkursa „Ideju kauss” ieviešanu. Savukārt, divpadsmit gadu pieredze NVO sektorā Vitai ir devusi iespēju dalīties ar iedvesmojošiem karjeras izaugsmes piemēriem, kas vienmēr ir aktuāli jauniešiem. Viņa regulāri konsultē ideju autorus un vadījusi daudzas Radošās NEdarbnīcas, jo īpaši – jauniešu konkurētspējas stiprināšanai.

pas2

LNĢ skolēni veic iesildošo vingrinājumu

            Skolēni tika iepazīstināti ar izaugsmes ABC mūsdienās – lai ko tu domā – domā citādi! Demonstrējot piemērus, tika uzsvērts, ka praktiskais radošums mīt katrā no mums. Ar dažādām metodēm tika rosināts skolēnu radošais gars.

pas3

Skolēni iepazīstas ar Latvijas uzņēmēju ražojumu kolekciju

            Lai iepazīstinātu skolēnus ar mūsdienu darba tirgus specifiku, tika minēti Latvijas uzņēmēju pieredzes stāsti. Piemēram, Emīla Pakārkļa ideja par iPhone Fotografēšanas skolu, Ilvas zīmols Kalnup. Nereti ir dzirdēts teiciens, ka Latvijas grāvjos un pļavās aug zelts. Vita Brakovska rosināja skolēnus to saskatīt un izmantot!

pas4pas5

Skolēni dalās ar savām inovatīvajām idejām!

            Skolēni atzina, ka nodarbības bijušas aizraujošas, arī izglītojošas, motivējošas. Sapratuši, ka Latvija ir Iespēju zeme ikvienam. Pievienotā vērtība ir svarīga! Domāt ārpus kastes! Skolēni ieguva ticību savām idejām, iespējām. Saprata, ka mūsdienās robežas nav svarīgas!

Vairāk bildes ŠEIT!

Limbažu novada ģimnāzijas karjeras konsultante Ieva Ratniece

Foto: Uldis Bušs