Esi viens no mums!

     Priecājamies, ka rudenī mācības mūsu skolā nolēmuši uzsākt 40 septīto un 55 desmito klašu skolēni. "Septītie" pēc izvēles papildus apgūs datoriku, sportu vai pirmās palīdzības sniegšanu, "desmitie" - katra no trīs klasēm citu izglītības programmu.

Limbažu novada ģimnāzija TURPINA uzņemt skolēnus 7.- 12. klašu posmā visu vasaru! 

  • 7. - 9. KLASĒS pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klase) programmā.

Iesniedzot dokumentus, jāizvēlas viens no fakultatīviem – datorika, sports vai pirmās palīdzības sniegšana, kas noteiks skolēnu sadalījumu klasēs.

  • 10. – 12. KLASĒS šādās vispārējās vidējās izglītības programmās:
    • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
    • humanitārā un sociālā virziena programma;
    • vispārizglītojošā virziena programma.

Ar programmu jauno plānojumu vidusskolas klasēs vari iepazīties šeit Skola papildus piedāvā apgūt automodelismu, robotiku, franču valodu, mediju pratību, piedalīties sadarbības projektos ar zviedru un vācu skolēniem, dziedāt skolas jauktajā korī.

KUR JĀIESNIEDZ DOKUMENTI?

Skolas kancelejā:

darba laiks katru darba dienu 

- jūnijā: 8:00 - 16:00

- jūlijā un augustā: 8:00 - 15:00

 

Sīkāka informācija un individuāla iepazīšanās ar programmām ir iespējama katru darba dienu, iepriekš piesakoties pa tālruni 64070795 vai 28620704, kā arī skolas mājas lapā www.limbazugimnazija.lv.